1.10.2020- ZÍTRA KONČÍ ÚPLNĚK V BERANU, JAKÉ POSELSTVÍ NESE NAŠÍ DUŠI?

1.10.2020- ZÍTRA KONČÍ ÚPLNĚK V BERANU, JAKÉ POSELSTVÍ NESE NAŠÍ DUŠI?

Tento úplněk nese poselství pravdivosti

 

 • Pravda v nás!
 • Pravda o nás!
 • Pravda v našem konání i úsudku!
 • Pravda o tom, kdo jsme a co přinášíme!
 • Pravda k sobě samému!
 • Pravda a otevřená komunikace ve vztazích! 
 

A jak to vím? Cítím a vnímám ...

 

 • Přichází energie pravdivosti a to mě přivádí k sobě a k zamyšlení se nad tímto tématem! 
 • Jak odhalíme, zda jsme k sobě pravdiví? Já to cítím tak, že pravda je synonymem “sebepřijetí”. Pokud jsme sami sebou, konáme a činíme v souladu s pravdou o sobě, pak jsme skutečně pravdiví!
 • Jak odhalíme pravdivost jiných? Léta jsem se učila říkat o sobě pravdu. Teď se učím v pravdě konat! Pravdivost ve vztazích určuje pravdivost našich skutků. Každý jsme jiný. Jeden takový a druhý makový. Těžko se v tom vyznat, pokud necítíte energie druhých, protože „face“ a osobní prezentace může klamat! Proto je potřebné se naučit druhé přijímat bez odsuzování. Ověřit si, zda to, co tvoří (tedy jejich skutky), jsou pravdivé! Prezentuji sebe a svou pravdivost v mých článcích na těchto webových stránkách každý den. V každém příspěvku je ukryta colorterapie a také můj jedinečný způsob  vnímání energií, které nás obklopují. Než mé sebevyjádření odmítnete, zkuste se zamyslet nad tím, co jste si před chvílí přečetli, prosím!

Pravdivost ve vztazích určuje pravdivost našich skutků.

 • Představte si, že jste člověk, který právě prochází náročným životním obdobím, které provázejí stavy únavy, deprese a komplikace ve všech oblastech života. Co když se vám právě teď ve vašem životě nedaří? Necítíte se dobře a začínáte si uvědomovat, že potřebujete změnu, ale jste zmateni a nevíte jak!? Máte strach a ani nemáte dostatek životní energie na to, abyste cokoliv ve vašem životě změnili!?

Colorterapie a doporučení v těchto článcích vám mohou pomoci doplnit vaši životní energii a cítit se lépe! Ano, čtete správně. Mohou! Pokud tuto skutečnost na samém počátku neodmítnete a neodsoudíte. Pokud si mé tvrzení nejprve ověříte. 

 • Budete-li 14 dní každý den číst příspěvek “Energie dnešního dne a doporučení, jak se na ně naladit!” místo sledování TV, budete se cítit lépe, mnohem lépe než doposud. 
 • Zkuste má doporučení na těchto pár dní brát vážně bez skepse a odmítnutí.
 • Teprve pak skutečně a do hloubky poznáte, zda jsem pravdivá ve svých skutcích!

A pak zcela přirozeně dojdete k poznání mé duše. I mé vlastní skutečnosti. Pochopíte, proč jsem zde a co je mým úkolem! 

A co tedy v tomto období potřebujeme všichni pochopit?

 • Že nemusíme všechno chápat, ale měli bychom se naučit i to, co neumíme prozatím vnímat, přijímat bez soudů!
 • Učit se, dojít skrze vlastní jedinečnou zkušenost k poznání druhého i sebe samého!
 • Nahlížet na ostatní tak, jak nahlížím na sebe!
 • Nejsem tu proto, abych soudil, ale proto, abych vnímal!
 • Učím se být si zcela “vědom” své pravdy!
 • Učím se konat v pravdě!
 • Učím se ponechat sobě i ostatním svobodu v jejich sebevyjádření!
 • Jsem pravdivý!
      Krásný den vaše Tínka 


Jedinečné služby na míru naladěné individuálně skrze jasnozřivost

Tyto autoterapie se dají zaměřit zvlášť na každou oblast života anebo určité životní téma. Můžeme pomocí terapie rozvinout vaši osobnost, posunout vás v určité oblasti, pokud dlouho stagnujete, anebo ji použít k harmonizaci životní síly a energie.

Používám svou jasnozřivost v reálném životě a propojuji své schopnosti a své znalosti do jednoho celku. Tímto propojením vznikají  jedinečné služby, které jsou velmi silným individuálním nástrojem pro váš spokojený život!