10.1.2020 Energie dnešního dne, jak je cítím a vnímám!

10.1.2020 Energie dnešního dne, jak je cítím a vnímám!


Právě teď se děje!

Právě teď se objevila startovní čára! Od dnešního dne je možné projít transformací bez bolesti a bez újmy. Cesta do nitra duše za pomocí fyzických zdrojů energie, které rozvibrovávají hmotu, je otevřena. Nástroji, které vibrují v čistotě, jsou colorterapie, muzikoterapie, aromaterapie, terapie vysokovibračními potravinami a vědomá relaxace!

Právě dnes se naplno otevřela “Brána do Duše” a proudí překrásná vysokofrekvenční energie. Láskyplná a milující, přívětivá, kterou již není možné zneužít, neboť je postavena na zcela jiném principu. Bez závislostí, na principu skutečné, hmatatelné a viditelné změny, která působí na úrovni hmoty! Projevuje se okamžitě, protože v tomto energetickém proudu je obsaženo celé spektrum energií, které přímo ovlivňují vibraci hmoty!

Přeji vám příjemný let na hladině 🙂

S láskou vaše Tínka


Intuitivní služby

Tyto autoterapie se dají zaměřit zvlášť na každou oblast života anebo určité životní téma. Můžeme pomocí terapie rozvinout vaši osobnost, posunout vás v určité oblasti, pokud dlouho stagnujete, anebo ji použít k harmonizaci životní síly a energie.

Používám svou jasnozřivost v reálném životě a propojuji své schopnosti a své znalosti do jednoho celku. Tímto propojením vznikají  jedinečné online služby, které jsou velmi silným nástrojem pro váš spokojený život!