18.12.2020 Energie dnešního dne- nezávislost!

18.12.2020 Energie dnešního dne- nezávislost!

Dnešní den proudí energie, která by se dala jedním slovem definovat jako nezávislost.

V první řadě tato energie proudí do oblasti „práce a finance“. I v jiných oblastech je však určitá forma svobody a nezávislosti důležitá. Třeba v oblasti vztahů. 

Dnes tedy budujeme svou finanční a vztahovou nezávislost. Je důležité se soustředit na procítění svobody a neomezených možností tvorby ve všech oblastech života!

Svoboda, svobodná volba a svobodná tvorba! Vnitřní osvobození se od starých omezení a vymanění se z pout starých vzorců chování!

Podporovaná je optimalizace výdajů, řešení finančních záležitostí a investic. Vyvarujte se pocitu nedostatku, nepochopení a pocitu oběti! Proud hojnosti se otevírá teprve potom, co se zbavíme starých energií, které nás brzdí! Je potřebné znovu přenastavit stará nastavení a vdechnout jim nový život. Stejně tak je potřebné změnit naše chování a učit se novým přístupům!

Hesla dne: Odpovědnost, přijetí, znovu naladění, finanční gramotnost, posun vpřed!