22.06.2020 Dnešní den, jak ho cítím a vnímám

22.06.2020 Dnešní den, jak ho cítím a vnímám

Dnes ke mě přichází pochopení témat “žití a bydlení”, stability, jedinečnosti a harmonie. Jaké bydlení jsem si zvolila? Jaký způsob svobodného “žití-bytí” toužím zažít?

Cítím, jak ke mě skrze pocity promlouvá má duše a dává mi najevo, jaká je má cesta k prožitku jedinečné zkušenosti, kterou jsem si kdysi zvolila. Dnešní den je o přijetí velkých změn, které jsou nezbytné. S láskou a důvěrou jsem tyto změny hned ráno prožila na úrovni duše. Přijala a poděkovala jsem starému způsobu života za jedinečnou zkušenost. Nyní jsem připravena udělat potřebné a vydat se novou cestou. 

Cítím podporu, důvěru, jemné vedení a pocit jistoty ve chvíli, kdy prožívám v duši “stabilitu”. Ukazují se mi staré vzorce chování, které je potřeba přepsat. Má duše na tyto vhledy okamžitě reaguje a dává “nový podnět”, novou energii do každého jednoho “starého” způsobu myšlení. Každá “myšlenka – vzpomínka” se nyní přepisuje pocitem, který vychází z mé duše. Jako bych restaurovala starý ošuntělý obraz. Postupně přede mnou na stojanu začíná vystupovat z obrazu jeho znovu nalezená krása. Je úplně jiný. Voní novotou. Starému dřevu je vdechnut nový život. Je ošetřené a zvýrazněné přijetím nových pocitů. Natřené láskou a novou zkušeností. A “Bože”! Ty barvy! Obraz září duhovou paletou všech tónů a odstínů mé vlastní duše. Je to Boží dílo. Taková krása ani nemůže ne-být jeho dílem. Stojím a dívám se na ten dokonalý obraz, ve kterém vidím sebe. Svůj život. A teď vidím dům. Náš dům a naše “bytí”. Na obraze se objevují i další postavy, které se mnou kráčí životem. Je to jako film, který se na plátně odehrává. A já cítím, že já jsem tam, kde mám být. Tam, kde je má rodina. Má duše je šťastná, když je šťastná má rodina. Společně se obohacujeme a kráčíme na nové místo, které je pro nás všechny místem “růstu našich duší”.  Vede nás láska a propojení na úrovni duší a láska k jednomu překrásnému místu, které v sobě skrývá neomezené možnosti prožitků a zkušeností, jak pro jednotlivce, tak pro celou rodinu.

A kudy dnes kráčíš ty? Jsi tam, kde máš být?  

Horké novinky na webu

Energie dnešního dne 22.4.2021

Dnešní den je výjimečný tak, jako žádný jiný. Cítím obrovskou úlevu na duši. Všechno, co poslední měsíce ničilo naši společnost, je u konce. Právě teď

Read More »

Energie dnešního dne 16.4.2021

Pokora, porozumění, vděčnost. Jsem pokorná k sobě i druhým. Žiji v souladu se svou duší. Jsem porozuměním. Jsem vděčná za život, lásku, zdraví a za

Read More »