22.06.2020 Dnešní den, jak ho cítím a vnímám

22.06.2020 Dnešní den, jak ho cítím a vnímám

Dnes ke mě přichází pochopení témat “žití a bydlení”, stability, jedinečnosti a harmonie. Jaké bydlení jsem si zvolila? Jaký způsob svobodného “žití-bytí” toužím zažít?

Cítím, jak ke mě skrze pocity promlouvá má duše a dává mi najevo, jaká je má cesta k prožitku jedinečné zkušenosti, kterou jsem si kdysi zvolila. Dnešní den je o přijetí velkých změn, které jsou nezbytné. S láskou a důvěrou jsem tyto změny hned ráno prožila na úrovni duše. Přijala a poděkovala jsem starému způsobu života za jedinečnou zkušenost. Nyní jsem připravena udělat potřebné a vydat se novou cestou. 

Cítím podporu, důvěru, jemné vedení a pocit jistoty ve chvíli, kdy prožívám v duši “stabilitu”. Ukazují se mi staré vzorce chování, které je potřeba přepsat. Má duše na tyto vhledy okamžitě reaguje a dává “nový podnět”, novou energii do každého jednoho “starého” způsobu myšlení. Každá “myšlenka – vzpomínka” se nyní přepisuje pocitem, který vychází z mé duše. Jako bych restaurovala starý ošuntělý obraz. Postupně přede mnou na stojanu začíná vystupovat z obrazu jeho znovu nalezená krása. Je úplně jiný. Voní novotou. Starému dřevu je vdechnut nový život. Je ošetřené a zvýrazněné přijetím nových pocitů. Natřené láskou a novou zkušeností. A “Bože”! Ty barvy! Obraz září duhovou paletou všech tónů a odstínů mé vlastní duše. Je to Boží dílo. Taková krása ani nemůže ne-být jeho dílem. Stojím a dívám se na ten dokonalý obraz, ve kterém vidím sebe. Svůj život. A teď vidím dům. Náš dům a naše “bytí”. Na obraze se objevují i další postavy, které se mnou kráčí životem. Je to jako film, který se na plátně odehrává. A já cítím, že já jsem tam, kde mám být. Tam, kde je má rodina. Má duše je šťastná, když je šťastná má rodina. Společně se obohacujeme a kráčíme na nové místo, které je pro nás všechny místem “růstu našich duší”.  Vede nás láska a propojení na úrovni duší a láska k jednomu překrásnému místu, které v sobě skrývá neomezené možnosti prožitků a zkušeností, jak pro jednotlivce, tak pro celou rodinu.

A kudy dnes kráčíš ty? Jsi tam, kde máš být?  

Horké novinky na webu

Princip životní energie

Určitě to znáte. Sedíte doma vycucaní jak citrón a tupě zíráte na bednu. Děti zlobí a vy chcete mít alespoň chvilku klidu, protože máte pocit,

Read More »