#22 Přestaňme bořit a začněme tvořit svobodný životní prostor!

#22 Přestaňme bořit a začněme tvořit svobodný životní prostor!


Vztahy naším pohledem

Rozhlasové povídání s Tínkou a Radkem o všem možném. Hlavně se věnujeme našim zkušenostem, prožitkům v našem vztahu a povídáme o aktuálních energiích, jak je prožíváme my.


Podpořili jsme tvůj záměr? Ano?

Podpoř i ty náš záměr tvořit i nadále to, co je potřebné!

       Jak můžete s námi tvořit to, co je skutečně potřebné?
  • Poskytnutím finančního daru na transparentní účet.
  • Menším podílem z prodeje výrobků a služeb, které nabízíte.
  • Nákupem materiálu potřebného pro výstavbu centra a jeho vybavení.
  • Poskytnutím služeb pro realizaci projektu.
  • Zprostředkováním bezplatného prostoru pro propagaci.
  • Šířením povědomí o naší činnosti, aktivitách a cílech našeho spolku.