Proces transformace a má osobní zkušenost a pochopení!

Proces transformace a má osobní zkušenost a pochopení!

Pro dnešní den mi přichází toto sdělení mé zkušenosti:

Dnes se odehrává v našich životech podívaná, která souvisí se vztahy a jejich změnou. Existuje něco jako pyramida vědomí. Je to pyramida, ve které proudí vědomí na zcela odlišných úrovních. A v této pyramidě se nachází každá duše, která momentálně prochází individuálním procesem své vlastní transformace a duchovním vývojem své duše! Dle místa, ve kterém se daná duše nachází prožívá toto:

  1. Základna pyramidy- realita- hmota. Naprostý chaos ve vztazích, vztek, nepřijetí, nepochopení a pocit oběti. Náš život se hroutí. Jsme věčně nespokojeni a cítíme, že potřebujeme změnu. Náš strach nám okamžitě tuto změnu rozmluví a zabrání nám cokoliv provést!
  2. Vzorce chování- naše vzorce chování, které jsme v dětství přijali za své od rodičů, nás plně ovládají. Jsme rozervaní, ve stresu a nemůžeme se soustředit. Chceme se chovat jinak, ale nejde to. Nemůžeme si pomoci. Strach, bolest, vztek, agrese, vnitřní boj se sebou samým i okolím.
  3. Esoterika- princip přijetí, princip transformace- vnitřně bojujeme se svými pocity. Chceme být jiní. Hledáme lásku a pochopení. Pracujeme na sobě. Toužíme po změně. Vnímáme a cítíme. Nasloucháme své intuici. Ale pozor! Zde svádíme vnitřní boj s temnotou. Nepřijímáme svou temnou stránku. Své pocity strachu, oběti, nepřijetí, vztek a ani to, že nedokážeme přijmout ostatní, i když se o to velmi usilovně snažíme (viz bezpodmínečná láska a její hledání!).
  4. Čistě duchovní rovina našeho bytí- vnímáme Boha, věříme, ale stále odevzdáváme vše do jeho rukou. Zde nepřijímáme zodpovědnost za svůj život a jeho tvorbu. Hledáme silnější duchovní prožitky a zážitky a žijeme mimo hmotnou realitu. Naše vnímání je převážně naprosto nekonfrontovatelné s realitou. Máme pocit, že když si vytvoříme vlastní svět, “Novou Zemi”, budeme šťastnější. Zde stále ještě nepřijímáme realitu a fakt, že vše stvořil Bůh/Nejvyšší vědomí (ať už to nazvete jakkoliv) pro naše pochopení a proto, abychom našli co nejrychleji cestu ke své duši!
  5. Pomalu začínáme přijímat svou “temnotu”, tedy všechny naše pocity a emoce. Učíme se s nimi zacházet a nenechat se jimi ovládat. Začínáme si uvědomovat realitu a postupně začínáme pracovat se starými vzorci chování a skutečně je měnit. (Během procesu transformace se můžeme pohybovat v různých úrovních pyramidy dle aktuálního naladění se)
 A teď nastává zlom!  Absolutní svoboda a opuštění pyramidy!
Cesta do hlubin naší duše v absolutním přijetí sebe a reality okolo nás!

Opustili jsme staré. Měníme svůj život a skutečně přijímáme realitu a její krásu. Užíváme si život plnými doušky. Beze strachu, bez starých pocitů oběti. Žijeme a milujeme! Užíváme si hmotný svět, ale nepřestali jsme věřit, naslouchat své intuici a žít dle vesmírných zákonů. Žijeme v dokonalých vztazích, kde je svoboda, respekt a ponor do maximálního hmotného prožitku. Jsme sami sebou. Umíme sdělovat své pocity a říkat pravdu. Jsme vyspělou duší, která se projevuje v realitě. Přebrali jsme zodpovědnost za sebe a svou tvorbu. Kreativita a sebevyjádření nás žene kupředu k dalším zážitkům a zkušenostem. Již nemáme strach z hmotného fyzického prožitku v partnerství (čili z hmotného sexu) a užíváme si všechny aspekty principu ženství a mužství.

MILUJEME ŽIVOT, SVOBODU, TVORBU A PESTROST NAŠÍ REALITY. 

Záznam 28.7.2020 Ranní káva – posun duše. Vztahy a sexualita.