Adriana- Partnerské vzťahy novej doby

Adriana- Partnerské vzťahy novej doby

Možno ste si už niekedy všimli, že to , čo prežívate nie je to, čo skutočne z hĺbky duše chcete žiť.

Verím že nikto z nás nechce žiť vo vzťahu založenom na podmienkach, pripútanosti, či závislosti. Z toho vznikajú medzi partnermi len konflikty a v konečnom dôsledku sklamania a rozchody.

V tejto dobe sa však všetko mení, prebieha transformácia ako aj na celosvetovej úrovni tak aj na tej individuálnej u každého z nás a je len na nás samotných ako si s tým poradíme.

Ja som sa rozhodla napísať znovu niečo pochopené z vlastnej skúsenosti, pretože to chcem odovzdať vám, ktorým to môže veľmi prospieť na vašej ceste za hlasom svojej duše.

Vzťah novej doby je z môjho pohľadu vzťah po akom takmer každý z nás vo svojej hĺbke túži, niekto o tom sníva, niekto verí, niekto už prestal a niekto pre to niečo robí. Pýtate sa čo? 

No v prvom rade rozhodnúť sa spoznať a uzdraviť sám seba, všetky zranenia a ublíženia z detstva a predošlých vzťahov a to nielen partnerských, prevziať zodpovednosť za svoj život.

Kto tým prejde už vie, pozná svoju hodnotu a do vzťahu už nepôjde s túžbou po vlastnom uznaní, po hmotných zážitkoch, uspokojení sexuálnej túžby či s tým, že ten druhý ho zachráni, prípadne vylieči zranenia.

Dá to zabrať, je to však najlepšia práca akú tu na zemi vieme robiť okrem toho, čo máme v sebe a čo vieme zo seba predávať aj ďalej ostatným.

Otvorenosť, prijatie toho čo sa vám v živote deje v plnej miere, pochopenie jeden druhého, zdieľanie pocitov a otvorená komunikácia v partnerstve, spoluvytváranie, rešpekt k svojej energii a rešpekt k tomu druhému, vnútorná sloboda,tvorba vzťahu v čistote, úctaúprimnosť a v neposlednom rade ROVNOVÁHA.

Toto sú hodnoty novodobých partnerstiev, pretože do nich vstupujú vyzretí ľudia vedomí si vlastnej hodnoty a napĺňa ich odovzdávať ďalej, vnímanie sexuality je na úplne inej úrovni, hlboká intimita, prepojenie dvoch duší v jedno.

Toto som chcela vyjadriť týmto obrazom.

Strom života vytvorený nádherným prepojením dvoch milujúcich a navzájom sa podporujúcich bytostí.

Láska muža a ženy je o slobode, čo môže byť krajšie ako vedieť, že si milovaný, pochopený, prijatý taký aký/aká skutočne si.To je moje vnímanie vzťahov, ktoré v tejto dobe už vznikajú.

Ak raz toto pocítime, už nikdy nebudeme chcieť žiť inak!

Adriana


Co cítím a vnímám

V tomto obraze vnímám energii partnerů duše, která žije své láskyplné partnerství v plném vědomí a v naprosté realitě své žité skutečnosti.

Je zde nejvyšší energie duše, která se projevuje v překrásném souznění ženské a mužské energie.

Otevřenost, vědomí, láska, respekt, pochopení, úplné odevzdání se jeden druhému bez závislostí. Jedinečnost v symbióze se vzájemností. Toto jsou vztahy nové doby. Svoboda ve vztahu a společný život v naprostém propojení!

Naše originální služba vám pomůže dojít k absolutnímu naladění se a naladění vaší energie a vašeho enegoinformačního pole na tuto energii. Jste-li v pravdě a otevření, po naší artterapii, která obsahuje tento obraz, Radkovu originální hudbu a moji / vaši individuální meditaci-naladění se na tuto energii, již nebudete mít v sobě jedinou překážku, která by bránila příchodu vaší spřízněné duše. Tuto naši originální službu si můžete objednat v kontaktním formuláři níže. Naše originální TRIO vám přeje krásný a slunečný den. T-R-A

Partnerské vzťahy novej doby! Strom života prepojenie. Olejomaľba na plátne, rozmer 50x70cm.