Přichází velmi silná až turbolentní energie znovunalezení vlastní podstaty.

16.3.2022 ve 9:43-  Dnes v noci jsem měla opět jeden z mých jasnozřivých snů. Viděla jsem, jak se z jednoho místa, kde byla natlakovaná velmi silná energie, uvolnila vlna. Byl to explozivní výbuch a ze středu té energie vyšla rázová vlna, která byla plná nábojnic různých velikostí. Od malých až po tankové střely a rakety krátkého doletu. Vnímala jsem, že toto epicentrum energie je natlakovaná energie boje, tedy energie nepřijetí situací, které se okolo nás dějí! Ty nábojnice vyletěly ve vlně, která je srovnatelná s výbuchem atomové bomby. Rázová vlna se rozletěla po celé planetě a nesla zmíněné střely. Trefila všechny! Energie se projevuje bolestí svalů a kloubů, horečkou, dušností a obrovskou únavou. Jakmile vás tato energie zasáhne, vysoké horečky trvají cca 3 dny a týden jste nepoužitelní! Takto se ve hmotě projevuje energie z 11.3.2022. Jakýkoliv boj s tím, co se okolo nás děje, se projeví v energoinformačním poli planety. Pokud se navíc propojí energie stejně bojovných lidí, energie se násobí! Každý, kdo bojuje, byť i tzv. „láskou“, ovlivňuje energie ostatních lidí, kteří ovšem o tuto energii nepožádali. Říká se tomu nevyžádané dobro! Kéž by ovšem to dobro bylo skutečně dobrem a opravdu by na místo určení dorazila pouze láska 🙁 To je ovšem nemožné, protože my jsme směsicí všech energií a na místě určení se tedy odráží všechny energie současně a hlavně ty, které tvoří bolestivý odraz energie boje, strachu a nepřijetí!

V tuto chvíli přijímám všechny události, které se okolo mě dějí! To, co chci změnit, měním fyzicky! Pokud chci měnit svět, musím nejprve změnit své vlastní chování! Přijímám svou realitu a soustředím se na to, abych se vždy v každé situaci zachovala s respektem ke své životní energii, životní energii ostatních lidí a životní energii planety Země! Pečuji o své zdraví a svou zdravou energii. Má energie tvoří mé zdraví a já se v každém okamžiku soustředím na to, jak být prospěšná pro planetu a celý kolektiv. Nikoliv však svou odevzdanou životní energií, ale pouze svým konáním tvořím zdravý svět! Zdravou planetu pomáhám tvořit svým ekologických přístupem, pomáhám lidem fyzicky svou činností, pokud o pomoc požádají, případně pomáhám svou prací, ale neposílám svou energii nikam jinam, než do své vlastní tvorby v tomto okamžiku! 

15.3.2022 ve 22:06- stále proudí energie z 11.3.2022

14.3.2022 ve 22:06– stále proudí energie z 11.3.2022

12.3.2022 ve 21:06- Vrchol energetické vlny, která stále proudí je za námi. Tato vlna otevřela pandořinu skříňku (více o energiích dnešního dne) níže …

11.3.2022 ve 20:10- Přichází velmi silná až turbolentní energie znovunalezení vlastní podstaty. Tato energie sílí každou minutou již od 17:33. Je potřeba si dát balíček pro obnovu životní energie, nebo alespoň raw superfoods (moringa, acai, maca) a čistit tělo pomocí vysokovibrační stravy. Energie bude na svém vrcholu až zítra okolo poledne (tedy 12.3.2022). V tomto období je potřebné se vyhýbat stresu, hodně pít vodu s citrónem a čerstvými bylinkami a snažit se udržet si pozitivní přístup k životu. Tato energie se ve vysokých vibracích rozlévá a působí tak trochu jako afrodiziakum. V nízkých vibračních vrstvách je to vztek, agrese a bolesti hlavně v pánvi, břiše v kříži až po krk. Máte-li bolesti, je potřebné se obrátit do sebe a najít svou podstatu, své já, svou duši a začít hledat svou ztracenou energii, o kterou přicházíte vnitřním bojem se sebou samými a také přicházejícími energiemi! Je potřebné naučit se přijímat svou tvorbu pomocí energií a zcela vědomě k ní přistupovat. Začíná transformace pro ty, kteří ještě transformací neprošli. Kolektivní úroveň se díky natlakované energii z kolektivních meditací otevřela o dva roky dříve než bylo v plánu! Bůh nám pomáhej!

10.3.2022 ve 9:03- Právě teď proudí energie originality. Propojení ducha s hmotou a hmoty naplněné duchem. Kráčíme svou cestou duše a víme, že naše kroky vedou zpět k sobě, do své síly a k vlastní jedinečnosti. Jsme na začátku cesty plné malých i velkých zázraků v podobě hojnosti, která předčí naše očekávání. Nebojme se být jiní! Originální! Ukázat, kdo jsme a co je naším záměrem duše! Nebojme se skutečně měnit svůj pohled na svět i hmotnou realitu. Nemějme strach být sami sebou! Jedině tak v uvědomění si „nesobeckosti-jednoty“ vznikají nástroje, které mají obrovskou sílu. Nezapomínejme na to, že naše možnosti tvorby jsou neomezené a že pokud v sobě povolíme tlak a propustíme vlastní představy o tom, co by se mělo dít, pak okamžitě přichází to, co k nám skutečně patří. Již není čas! Jsme tam kde máme být a proto v tuto chvíli, jsme-li si vědomi sami sebe a podstaty své energie přichází k nám přirozeně to, co k nám ve vší podstatě patří! Základem je svobodná tvořivá osobnost a její silná energie bez omezení a boje sama se sebou, protože boj s vlastními pocity oslabuje naši životní i tvořivou sílu!

„Jsem svobodná a svobodně tvořím skrze své svobodné JÁ“ Rozhodnout se ale musíš sám! Vždy se energie, kterou vložíme do sebe vrací tak, že okamžité přichází „potřebné“.

Zdravá osobnost – tříměsíční koučink

9.3.2022 ve 21:55- Zajištění hmotných potřeb a seberealizace ve vlastní jedinečnosti! Energie, která proudí, přímo úměrně souvisí s včerejším otevřením brány ega. Ve vysokých vrstvách vědomí se tato energie manifestuje jako podpora naší jedinečnosti, která nám zajišťuje naplnění hmotných potřeb, ať jsou jakkoliv „neskromné“. Nejen, že jsme díky své energii naladěni na přicházející vlny, ale současně na nich tzv. surfujeme, což podporuje každou naši tvořivou akci! Nacházíme se přímo ve vlastním odrazu a to způsobuje, že se vše nyní zhmotňuje raketovou rychlostí! 

V nižších vrstvách vědomí se tato energie manifestuje jako dluhy, finanční problémy, neschopnost si zajistit pro život potřebné, bezmoc a neschopnost se realizovat. Pokud se nedokážete propojit se svou duší a přijmout energii jako součást své podstaty a vlastního bytí, pak dochází k pocitům marnosti, bezmoci, strachu a projevené agrese!

8.3.2022 ve 7:07- Stále proudí energie viz níže

7.3.2022 ve 21:45- Právě teď se otevírá brána ega ve hmotě! Prochází velmi silná energie, která nás vede k pochopení vlastního vnitřního nastavení! Tato energie nepřichází proto, abychom s ní bojovali, ale proto, aby nám ukázala rychlou a efektivní cestu k vlastní proměně. Je to proto, že proces vzestupu stále sílí a každý, kdo projde odblokem, pomůže celému procesu a efektivní proměně! Mluvím tady o fyzické změně v našich životech a současně i vyzařování energií do vnějšího světa. Energie tvoří naší realitu. Je-li naše energie zdravá, tvoříme společně zdravý svět!

7.3.2022 ve 14:47Stále proudí energie, které přišli včera ve večerních hodinách. Viz níže

6.3.2022 ve 21:56Proudí energie spolehlivosti, cílevědomosti, dosažení cílů a zajištění potřeb. Každá energie, která přichází, má vždy rub i líc. Ve vysokých vrstvách vědomí vždy proudí jemná a příjemná energie, avšak v nižších letových hladinách se všechny energie zrcadlí opačně. Pokud tedy právě dnes prožíváte vnitřní rozervanost, pocit vyhoření, či neschopnost dosáhnout svých cílů, nebo zajistit si potřebné, zaměřte se na zvýšení vibrací a nalaďte se na energii, která proudí v nejvyšší letové hladině! Je to jen příměr, jedná se o dosažený stupeň vědomí, tedy pochopení. Je potřebné pochopit zákon přitažlivosti a fakt, že energie, které nás obklopují, mají na náš život skutečně vliv a je potřebné se na ně naladit! Bez tohoto pochopení se nemůžeme pohnout kupředu a tvořit svůj život efektivně. Jsme-li si vědomi, jaké téma je zrovna podporováno a nemáme-li povědomí o tom, jaká energie proudí a jakou energii sami vyzařujeme, nemůžeme správně tvořit. Energie, které proudí, nás  totiž mohou velmi podpořit. V takovém případě  efektivně tvoříme a je pro nás celý proces vzestupu vědomí jednodušší!

6.3.2022 v 12:17- Stále proudí energie „lásky duše“. Viz níže

5.3.2022 v 10:17- Proudí energie „lásky duše“. Láska je to, co nás žene kupředu a naplňuje. Láska oproštěná od manipulace a touhy věci měnit! Láska, která z duše přijímá sebe samé i okolní svět. Láska, která bezpodmínečně miluje. Láska, která dokáže zázraky. Láska vyjádřená ke své duši a svým blízkým. Láska zářící v upřímnosti a pravdivosti. Láska bez touhy po moci. Láska v pravdivém sebevyjádření vděčnosti za svůj život. Láska, která dává a miluje i když ztrácí. Láska, která obnovuje naši vnitřní sílu. Láska v plném vědomí. Láska, která fyzicky tvoří, obejme, zahřeje, poděkuje. Láska, která se nebojí jít fyzicky konat. Láska, která září uvnitř nás a přirozeně svítí na cestu druhým bez cíle měnit tento svět. Láska, která podá pomocnou ruku. Láska, která dá sousto hladovějícímu a střechu nad hlavou bezdomovci. Láska, která zasadí strom, nebo vyčistí řeku. Láska, která pomáhá planetě svým ekologickým přístupem a koná v souladu s životní energií Matky Země.  Láska, která si uvědomuje, že jediné, co by měla měnit, pokud to tak opravdu chce, je její vlastní vnitřní svět. Láska, která si uvědomuje, že milovat svou životní energii je svatý grál. Láska, která ví, že jedině ve své síle a v přijetí vlastní zodpovědnosti může láskou skutečně být. Láska je láskou bez nátlaku a bez podmínek. Láskou k této chvíli a tomuto okamžiku. 

Láska není chtění! 

Láska je vyjádřením vlastní energie duše, naplněním života ve zdraví, milováním s vděčností, pokorou a respektem k sobě navzájem! 

4.3.2022 v 7:47- Právě teď proudí energie, které nás vedou k pochopení karmických zátěží. Karma vs. pochopení. Každá akce přece způsobuje reakci. Kdo si není vědom a nedohlédne, co jeho vyslaná energie způsobuje, by si s energiemi neměl vůbec zahrávat! Víte kam vaše vyslaná energie míří a jakým způsobem se na tom místě, kam jste ji poslali, zhmotní? Pokud si nejste na milion procent jisti tím, že jste úplně čistí a jakým způsobem se vaše energie následně odráží, nezapojujte se do žádných kolektivních  meditačních akcí! Každý, kdo nepřijímá kolektivní dění, vnitřně bojuje sám se sebou. Je to skrytý program manipulace ega, který vás utvrzuje ve vaší iluzi! Zkuste si navnímat, zda se mé tvrzení zakládá na pravdě, prosím. A pak se zkuste zamyslet nad tím, co se stane, když vaši energii pošlete např. formou meditace za mír na základě energie manipulace jak vnější (duchovní guru), tak i vnitřní (vlastní program SEBEDESTRUKCE-MANIPULACE-STRACHU-TOUHY OVLÁDAT-NESCHOPNOSTI SE FYZICKY PROJEVIT). Jak se ve svém důsledku projeví tato vaše energie, která je vyslaná sice s dobrým úmyslem, ale nevědomě na základě těchto vnitřních omezení a programů!? Jak by asi vypadal odraz programu sebedestrukce? Víte, že dnes v noci Rusko dobývalo jadernou elektrárnu na Ukrajině a ta začala hořet? Jak je možné, že je tam tolik energie, která málem zničila půlku Evropy? Kolik lidí si myslíte, že poslalo svou energii do této situace? Už přece víme, co se děje na základě programu sebedestrukce a nepřijetí a již jsme si objasnili, že v kolektivní úrovni se energie jednotlivců násobí! Myslíte si, že toto mělo vliv na kolektivní dění? Je možné, že by se program sebedestrukce odrazil v „sebezničení a záhubě“ a program nepřijetí v tvorbě „nepřijatelného a nechtěného“?

3.3.2022 v 21:38- Prozatím proudí tato energie. Viz níže. Cítím, že tomu tak bude i 4.3.2022. Kdyby se něco změnilo, opět zde bude aktualizace.

3.3.2022 v 9:03- Právě teď se energie naplno projevila. Kdo cítí potřebu být s ní v souladu má zde nástroj. Díky naladění se bude moci energie snáze projít 

Příběh nové energie duše a mentální koučink v Mp3

3.3.2022 v 7:53- Právě teď se valí proud energie, který námi projde zhruba za 1 hodinu. Do „hmoty“ dorazí okolo 19té hodiny večer. Prosím, dodržujte doporučení viz níže. Mým úkolem je vás na tyto energie připravit. Celý den budu postupně dávat aktualizace a návody do tohoto příspěvku. Budeme tedy společně, jako jedno vědomí, reagovat na přicházející energie.

3.3.2022 v 0:00- Přicházející energie působí v oblasti srdce. Bude docházet k velmi rychlému otevření srdcí lidí, kteří ještě srdíčko neumí používat. Energie bude doprovázena tlaky, nebo bolestmi od krku dolů až po žaludek a stejně tak i na zádech. Šíje, ramena, lopatky až po ledviny! Cítím energii živlů a energii životní energie, která se hlásí o slovo! 

Dnes proudí energie „hojnosti“. Duchovní i fyzické, tedy životní, hojnosti. Je to jako kdybychom letěli nahoru a čím výše, tím silnější proud energie se odráží v naší tvorbě. To ale neznamená, že ztratíme pevnou půdu pod nohama. Právě teď je důležitá zdravá veganská strava! Na pár týdnů nás posune v energiích směrem nahoru. Tato fáze je velmi důležitá pro další posun vědomí. Doporučuji čtyři dny detoxikace. Hodně ovoce, zeleniny, žádné maso ani pečivo. Dole pod příspěvkem najdete recepty, které jsou vhodné pro následující dny. Nejezte klasické pečivo, povolené jsou pouze raw crackers, tedy sušené semínkové placky! Po čtyřdenní detoxikaxi až dokonce měsíce března jen vegan a raw stravu! 

Zbavíme se nahromaděných toxinů v těle a bude se nám lépe vibrovat. Prosím, nepodceňujte to, energie budou velmi silné a pokud se nebudeme pohybovat ve vysokých otáčkách, bude to pořádně házet!

Přichází velmi silná energetická vlna, která bude na planetě dělat pořádek! Každý, kdo chce touto vlnou proplout bez bolesti, potřebuje vysokovibrační stravu. Jako doplňky doporučuji olej z černého kmínu, čagu, hlívu ústřičnou s enzymy a vitamín D, březovou vodu, nebo alespoň rakytník. (Pro děti rakytníčky želé a hlívu s lactobacily.)

V pátek opět cvičíme. Prosím, připravte si vodu s čerstvě vymačkaným citrónem!

Na planetě se nahromadila nežádoucí energie z „meditací za mír“ a planeta se od ní teď bude očišťovat. Pro ty, kteří nevědí, jen upozorňuji, že tyto meditace již nejsou v souladu s novým věkem Vodnáře a proto přichází tak silná očista!

ONLINE CVIČENÍ PRO OBNOVU ŽIVOTNÍ ENERGIE