Aktuální energie dnešního dne 29.8.2021 a dní následujících do 31.8.2021 Tina Energy®

Aktuální energie dnešního dne 29.8.2021 a dní následujících do 31.8.2021 Tina Energy®

Aktuální energie obrazem! V obraze je ukryta colorterpie vědomého přijetí cesty životem a vlastního prožitku! Originál je na prodej.

Právě teď procházíme portálem karmických energií, které nás vedou k pochopení sebe samých a našich karmických zadání proto, abychom se mohli posunout do úplně svobodné roviny našeho života! 

Pochopení je někdy bolestné a trpké. Velmi záleží na tom, kde se právě teď nacházíme. V jakém stupni vnímání jsme právě teď! Od tohoto stupně se odvíjí to, jakým způsobem na nás tato energie působí. Někdo vnímá svůj proces učení tak, že je to cesta, která mu umožňuje se do hloubky poznat a přijímá vše, co na své cestě potká! Lásku i bolest, přijetí i nepochopení. A další? Bojuje se vším, co k němu přichází. Náš život je evoluce. Vývoj, zkušenost a poznání! S tímto vývojem přichází i přijetí všech emocí a zkušeností, které nás na cestě naším životem provázejí. 

Bez nich bychom neměli to, pro co jsme přišli – prožitek! 

Jedině vlastní prožitek a emoce, které tento prožitek provázejí jsou tím, co nás učí žít a dávají smysl naší existenci!

Uzavřít se před zkušeností, znamená vnitřně se zabít! Uzavřít se před sebepoznáním znamená žít bez lásky. Uhnout ze své cesty znamená dojít na okraj propasti sebedestrukce! Mohu vám z vlastní zkušenosti potvrdit, že na vaší cestě životem, pokud se tomu otevřete, dojdete k úplně jinému způsobu vnímání a přijetí všeho, co se ve vašem životě děje! Způsob vnímání je to, co dělá z bolesti prožitek a ne trest!

Kdysi dávno jsme si naplánovali, co v tomto životě prožijeme. Každý rozchod, ne-moc, bolest, strach byl předem dán! Bráníme-li se prožívat, bráníme se naplnit svou cestu duše a to nás bolí! Přestaňme se bránit! Přestaňme se uzavírat před sebou samými! 

Život je dar a každý prožitek je úžasná zkušenost bez ohledu na to, jak si myslíme, že je bolestný! Kráčejme vstříc novým zkušenostem! Proto jsme přece přišli! Vnímejme je jako dar a ne jako trest a náš život a tvorba se pak stane vědomým prožitkem a obohacením se navzájem, nikoliv trestem!


Vysíláme živě 29.8.2021 od 20:30 hodin


Online kurz “Vědomá cesta ke zdraví v souladu s vlastní energií”