Čtyři pilíře našich vztahů, aneb pochopení a naladění se navzájem!

Čtyři pilíře našich vztahů, aneb pochopení a naladění se navzájem!

Jsou to věky od chvíle, co svět světem stojí a věky, které jsme potřebovali, abychom došli k pochopení. “Není nic než pouhý okamžik v souladu s mou duší”, říkám si, když malá začne “rinčet” na celé kolo. Perou se ve mě pocity, které vyvěrají z role matky a současně z mé vlastní osobnosti. “Už dost!” Říkám si! “Přece nejsem oběť! Jsem svobodná a záměr mé duše pro tuto inkarnaci má přece přednost před vším!” Cítím, že je to pravda. Vím “proč” jsem přišla na Zemi, mám nástroje “jak” a vím, “co” mám dělat, abych naplnila svou cestu životem. Ale neustále mám pocit, že si do cesty kladu překážky, které mi brání naplnit beze zbytku můj úkol. Od rána velmi silně vnímám svou duši a snažím se přijít na to, proč jsem si zvolila tak obtížný způsob naplnění svého cíle.

Jak vlastně naladit svou potřebu na potřebu mé rodiny a dětí? Prociťuji skutečnost, že jsem zcela svobodná a mohu činit to, co uznám za vhodné. Povoluji pocity viny, které mi říkají, že nemohu vykonávat svou práci a ochudit své děti o vzácné společné chvíle. Ale kde je hranice? Kde je harmonie a kam se vytratil záměr mé duše, který, jak cítím, je na prvním místě, protože bez něj nejsem nic a můj život ztrácí smysl!

Uvědomuji si do hloubky, jak silná je potřeba seberealizace a naplnění mého záměru. Nic tento pocit už nemůže vyrovnat. Pokud budu neustále brát ohledy na ostatní, nenaplním svou duši zkušeností, pro kterou si přišla a budu absolvovat celé karmické kolečko znovu a znovu až do úplného vyčerpání. Vím, kde je mé místo, tak proč mi hlava velí jít opačným směrem? 

Snažím se naladit na svou duši a navnímat si středobod. Hledám harmonii mezi pozemskou a duchovní cestou. Hledám potřebu mé duše naladěnou na duše všech, kteří se mnou kráčejí životem. Mám to! Není mezi námi rozdíl na úrovni duše. Není rozdíl mezi dítětem a dospělými. Jsme duše, které přišly společně tvořit vlastní realitu, ale nemůžeme se navzájem uvěznit v nesvobodě, která pramení z nepřijetí cesty druhého. Není možné se navzájem vykořisťovat a nedat prostor všem duším v naší rodině tak, aby každý z nás naplnil svůj vlastní záměr. Kráčíme sice společně, ale současně jsme rozdílné osobnosti, které mají své vlastní cesty. Ty se sice čas od času společně protnou, ale to neznamená, že můžeme jeden druhému určovat směr cesty. 

První pilíř rodiny je tedy absolutní svoboda každého jedince a prostor pro vlastní sebevyjádření.

Druhým pilířem je komunikace osvobozená od všech soudů a snahy určovat druhému jeho cestu. Bez toho, abychom si navzájem sdělili své pocity by totiž nemohla být naše cesta svobodná. Pokud vyjádřím, co cítím, dávám druhému možnost, aby mě beze zbytku přijal. Přijetí je totiž základním stavebním kamenem mezilidské komunikace!

Třetím pilířem je vzájemné naladění se a souznění ve společných chvílích, kdy se naše cesty prolínají. Zde je důležitý respekt k sobě navzájem a absolutní přijetí každého z členů rodiny. V tomto bodě dochází k naplnění potřeb všech členů rodiny současně za předpokladu, že jsou naplněny a realizovány zbývající pilíře mezilidských vztahů!

A čtvrtý pilíř je společné sdílení energie zdraví a lásky a odevzdání se sobě navzájem v důvěře. Zde dochází k vzájemnému propojení ve všech úrovních bytí, ať už to znamená zcela vědomé milování dvou duší, či fyzické a naprosto přirozené spojení dvou lidí. 

I vzájemné vztahy jsou poháněny energií. Bez energie, v tomto případě bez lásky a vzájemného přijetí, není možné naplnit ani svou cestu duše, a v nesvobodném rodinném svazku ani ostatní nemohou prožít to, co si před vstupem na Zemi zvolili. Proto je ve své podstatě tolik lidí ve vztazích nešťastných a cítí se jako oběti vzniklé situace. Navzájem si totiž neumožní růst a získávat své vlastní zkušenosti. Současně nejsou schopni svobodně o těchto prožitcích komunikovat. Bez vzájemného sdílení vlastních pocitů ze strachu z odsouzení pak sami sebe uvrhnou do nesvobody! 

Jediná cesta z tohoto karmického kolečka ven je dovolit si navzájem žít svobodně a svobodně se projevovat, s láskou si sdělovat své zkušenosti a milovat se bez předsudků! 

A to platí nejen o vztazích v rodině, ale současně i o vztazích v rámci kolektivního vzestupu vědomí. Nebudeme-li se svobodně projevovat i na kolektivní úrovni a uvnitř současného systému, nemůžeme být svobodní!

Krásný den, Tínka

Autor: Tina Energy 

Zdroj. www.optimalista.cz

 


Nástroje pro obnovu životní energie 2021