Dnešní afirmace a energie dne 23.-25.11.2021

Dnešní afirmace a energie dne 23.-25.11.2021

Právě teď se děje …

S končícím úplňkem v Býku přichází nová energie. Je to krásná a harmonická energie “lásky bez podmínek.” Tentokráte je to ale láska k nám samým. Stále ještě si neuvědomujeme, že vztahy k okolí tvoříme na počátku vztahem k sobě samým! Stále jsme hledali lásku jinde než uvnitř sebe. To my jsme ti, kdo mají povolit oprátku utkanou z nespokojenosti, nepřijetí a sebebičování a začít si užívat život! Už dost bylo strachu, nesvobody a sebepopření.

Pojďme společně tvořit základy úplně nové společnosti!

Vytvořme si svobodné školy, svobodné zaměstnání, svobodné vztahy a svou vlastní osobnost, vytvořme si svou realitu tím, že skutečně uvěříme v sebe a svou tvořivou sílu a zajistíme si všechny své životní potřeby! Už dost bylo minulosti! Je čas žít teď! Pro tento okamžik! Pro pocit, který právě teď můžeme procítit!