Dvd „Pomoz sám sobě.“ Harmonizace čaker a uvolnění bloků!

Dvd „Pomoz sám sobě.“ Harmonizace čaker a uvolnění bloků!

Autoterapie skrze automatickou kresbu

Toto video jsem natočila v době, kdy jsme s mým dvojplamenem a nyní manželem, procházeli svým vlastním transformačním procesem. Tato technika automatické kresby nám pomohla zprůchodnit energetická centra a uvolnit bloky v čakrách. 

Součástí videa je i transformační meditace “Strom života”. 

Procesem vlastní transformace jsme procházeli od roku 2018 až do začátku roku 2020. Teď procházíme procesem fyzických změn v našem společném životě, které jsme si tenkrát nastavili. 

Toto video je jediný originál. 

Je chráněno evropskou ochrannou známkou Tina Energy® Záruka energie, proti kopírování a zneužívání této energie.

Je to božský dar a tak to také zůstane. Vaše Tínka

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.