Energie dne 17.4.2021 „moudrost“

Energie dne 17.4.2021 „moudrost“

Soucit, tvořivost a moudrost

Dnešní den proudí obrovskou silou energie vědomého života a vesmíru, který prostupuje každou buňkou našeho těla. Je to jako by nás někdo skropil živou vodou. Jsme svobodní a plní síly a života. Když žena může tvořit, vyrábět a zabezpečovat zdravým jídlem sebe i svou rodinu, je to úžasný pocit. Najednou cítím, že má role ženy a matky již nabrala zcela vědomý směr a začala dávat smysl v každém okamžiku. Stále jsem sama sebou a díky Radkovi mám prostor i pro svou práci a tyto příspěvky. Velký dík patří tedy mému úžasnému muži za tato poselství, neboť je ten, kdo mi umožnil se realizovat a přinášet vesmírné energie. 

Děkuji ti, lásko ….

Motto dne

Souzním se svou duší. Soucítím se svou duší. Jsem moudrá a laskavá. Jsem plná porozumění a soucitu. Jsem milující a mám v sobě obrovskou tvořivou sílu. Zacházím se svou energií s respektem. Tvořím a užívám svou moudrost v souladu se svou duší. Jsem zde abych prožívala, tvořila a milovala a naplnila každý okamžik svého bytí láskou a vděčností. Realizuji se a jsem v souladu s energií vesmíru. Miluji svůj život a uvědomuji si, že žít je obrovský dar.