Energie dne 31.12. a rozbor číselných průvodců naší duše!

Energie dne 31.12. a rozbor číselných průvodců naší duše!

Dnešní energie by se dala jedním slovem definovat jako „probuzení“.

Proudí překrásná energie.

Konečně po několika letech cítím, jak se matka Země začíná probouzet a její energie se čistí od všeho, co ji drželo v nesvobodě. 

Cítím, jak se probouzí k životu. Matka všech Matek. Duše, která zde na Zemi nastaví to, co jiní před ní nemohli. Bez jejího pohledu totiž zabloudili.

Dnešní den dle čísel přináší zcela nové energie. Trojka s jedničkou otevírá zcela jiný úhel pohledu na sebe samé. Díváme se do zrcadla s přijetím a obrovskou láskou. S vírou, že dokážeme cokoliv. Dvanáctka má za úkol nastavit právě dnešního dne harmonii mezi rodinou a naším sebevyjádřením. Jako bychom dostali mapu, louče a dalekohled a vydali se na cestu, kterou jsme si zvolili. Mapa nám ukazuje, kudy máme jít! Louče nám svítí na cestu, abychom nezabloudili! A dalekohled nám umožní dívat se vpřed a užívat naše schopnosti a naši jedinečnost tak, jak bylo před vstupem na Zemi dáno!

Dnes končí rok 2020 a začíná rok 2021. A co tato čísla pro nás v energiích znamenala a znamenají?

Rok 2020 byl „Rokem mezilidských vztahů“. Procházeli jsme očistou na úrovni sebe samých a také na úrovni partnerské a v neposlední řadě jsme byli vedeni k pochopení na úrovni kolektivní. 

Rok 2021 bude „Rokem duše“. Již dnes začínáme nacházet sebe a probouzet svou vlastní energii. Začínáme chápat a hlavně přijímat, jak důležité je o sebe pečovat ve všech směrech a ve všech oblastech našeho života najít úplnou rovnováhu a hlavně pocit klidu a spokojenosti se vším, co nás obklopuje. V roce 2020 jsme si určili priority a v novém roce půjdeme již v souladu s nimi a se sebou samými, a to zcela v harmonii. (Tedy, pokud skutečně kráčíme cestou naší duše!)

Postupně se probouzí čistá ženská energie! Tentokráte ale začíná zasahovat až do hmoty. Již to není jen neuchopitelná energie bez vyjádření, ale stala se zcela hmotným projevem sebe samé a postupně se ukotvuje v celé své šíři! Čím jasnější bude její světlo, tím zářivější bude její projev. Právě teď se v realitě začíná formovat ta, kterou nazýváme „Bohyně“. Projev zcela čistého ženství ve svém odrazu. Božská krása duše zhmotněná a projevená sebeodrazem ve světle prvotní lásky! Bohyně, tedy z našeho pohledu dokonalé ženy v celistvosti a dokonalosti!

11.2.2020 bude energie zcela ukotvena a projevena! Pak nastane čas skutečného léčení planety Země i jejích obyvatel bez bolesti a strachu!

Procházíme bránou "Projevení vlastní podstaty!"

Čisté tělo, čistá duše! Raw Superfoods

Potraviny, které jsou nejzdravější a nejprospěšnější na této planetě. Potraviny, které jsou plné vitamínů a antioxidantů. Potraviny, které nemají žádná “ale”. Potraviny, které zkvalitní a prodlouží váš život. Nejlepší životní investice je vždy do našeho zdraví!