Energie dnešního dne 11.4.2021

Energie dnešního dne 11.4.2021

Dnešní den má zcela jedinečnou energii. Tak jedinečnou, jako jsme my sami!

Je o nás a o našich pocitech, ale především o našem sebevyjádření v projevu vlastní osobnosti. 

Prolnula se energie duše a naší osobnosti do jednoho celku. Již neoddělujeme duši od ega a ego od duše, ale zkrátka „jsme“. Je potřeba se naučit projevovat zcela svobodně to, co cítíme, bez toho, aniž bychom neustále brali na někoho ohledy!

Je potřebné zcela svobodně komunikovat o svých myšlenkách i pocitech. Být upřímní sami k sobě i ke svému okolí. Řešit věci tak, jak to cítíme a v žádném případě nepopírat ani sebemenší část naší osobnosti, neboť jsme již celiství a právě teď neprocházíme dualitou, nýbrž realitou. Realita je však mnohem hrubší, než jen samotná duchovní cesta, kterou jsme procházeli proto, abychom si uvědomili, že není možné žít ani v jednom extrému svého bytí.

Jakmile přišlo pochopení, bylo potřebné propojit obě části našeho života! Duchovní i fyzickou. Následně došlo ke splynutí do harmonického bodu celistvosti a prožívání vnitřní harmonie. Ale pozor! To ovšem neznamená, že se okolo nás přestanou dít události, které mají za úkol nás něco naučit a ani to neznamená, že se okolo přestanou vyskytovat lidé, kteří jsou na zcela jiném stupni svého vývoje a že nás svým chováním a jednáním, přestanou udivovat 🙂 

Právě o těchto situacích je realita. 

Je potřebné si uvědomit, že my jako osobnost se projevujeme pouze tehdy, když se naše bytost manifestuje ve vztazích! Když budu žít na samotě u lesa jako poustevník, bez lidí a uzavřena před světem, budu sice stále existovat, ale nikdo o mě nebude mít ani tušení 🙂 Takže má existence se na kolektivní úrovni nijak neprojeví 🙂 

„Vztahy nové doby“ jsou komplikované v tom, že se učíme projevovat v realitě více svou duši než ego a současně se učíme respektovat jeden druhého bez soudu a posuzování. Je to učební proces, který jsme si zvolili a tím, že jsme každý z nás zcela rozdílní ve svých projevech, jsme si vlastně zvolili tzv. „těžký kalibr“ získávání zkušeností. I když jsme v jádru všichni stejní, náš projev je zcela odlišný. Každý vyzařujeme jinou energii a málokdo se pohybuje v naší úrovni vědomí. Většinou to bývá jen partner a děti, kteří jsou naladěni na stejnou vlnu vnímání. A dnes si máme uvědomit, že pokud nejde o život, jde vlastně o „kulový“ 🙂 

Měli bychom se naučit brát lekce učení více či méně jako hru a odlehčit diferenciál 🙂 Udělat z těžkého kalibru papírovou kuličku ve „flusačce“ a nedělat z komára velblouda 🙂 Budeme-li se držet zlatého pravidla svobodného projevu naší osobnosti ve vztazích, pak se dá říci, že již není potřebné se hrabat např. sousedovi v odpadcích 🙂

S láskou Tínka

Zdroj: www.optimalista.cz


Nástroje pro obnovu životní energie 2021