Energie dnešního dne 17.12.2020- Splynutí

Energie dnešního dne 17.12.2020- Splynutí

Dnešní den přichází vytoužená úleva. Je to splynutí s proudem duše! 

Cítím zvláštní energii! Nejprve se všechno vyhrotí do extrému, aby bylo zcela jasné, že to takhle dál nejde a pak, jakmile pochopíme, kudy vede naše cesta a uvědomíme si naše priority, pak se naladíme do proudu naší duše. 

Priority se určují dle důležitosti s ohledem na náš život. Na prvním místě je zdraví a na druhém místě jsou vztahy a rodina! Poté jsou priority již individuální dle vlastního nacítění.

Plujte v proudu své duše. Učte se proudit její překrásnou energii v realitě. Propojte své tělo, mysl a duši do jednoho celku! 

Vědomě splývám s proudem své duše. Ladím své energie do harmonie. Mé tělo, má mysl a má duše se právě teď propojily v jeden harmonický celek. Jsem láska vyjádřená v realitě. Jsem, miluji, žiji a tvořím v souladu se sebou samou. Jsem to já! Jsem čistá a láskyplná! Jsem a konám v souladu se svou životní energií.