Energie dnešního dne 20.2.2021. Princip vědomé osobnosti!

Energie dnešního dne 20.2.2021. Princip vědomé osobnosti!

Dnešní den přichází možnosti a nástroje pro svobodnou tvorbu. Tyto jsou spojené s vlastním sebevyjádřením! 

Ve zkratce tzn. najdi svou jedinečnost a prezentuj se!

Každý z nás má svůj úkol. Každý z nás má své dary. Jeden umí vyrábět krásný nábytek, druhý krásně maluje a další ….. Takže, čím jsi jedinečná Tínko? Tato otázka mi od rána proudí v myšlenkách. Odpověď přece znám! Říkám si, když mě toto téma neustále nenechává v klidu. Tak kdo jsi? A kým bys měla být? Vedu rozhovor se svou duší. Události posledních dnů tě vedly k tomu, abys říkala co cítíš a teď je čas vystoupit z řady a říci pravdu o sobě samé! Jsem jasnovidka, vědma, která opustila ezoteriku. Řídím se svou intuicí a zcela svobodně vyjadřuji své vize a své pocity. Žádná omezení a žádné mantinely. Právě teď proudí energie mé duše! Žádní průvodci a žádná napojení. Jsem to já a má intuice! Vnímám energie a události, které souvisí s naší evolucí. Jako lidstvo jsme se zamotali do starých omezení a už věky se ubíráme cestou, která nám ukazuje, že jdeme špatným směrem. Události posledních měsíců nás v tom mají pouze utvrdit. Byli jsme zastaveni pandemií abychom si uvědomili, že je potřebné změnit svůj dosavadní způsob života a vytvořit si vlastní svobodný životní prostor! Bez toho, abychom si vytvořili svou osobnost na nových principech to ale nepůjde! Je potřeba začít od sebe! Tudíž být sami sebou a svobodně se projevovat. Být věrni svým vnitřním hodnotám a řídit se svou vlastní intuicí. Bořit stará omezení a chovat se svobodně! Neomezovat sebe ani druhé ve svém projevu! Respektovat své potřeby a potřeby druhých! Pak teprve se naše svoboda projeví a odrazí se ve způsobu našeho života, tedy nastane skutečná svoboda! 


Podpořili jsme tvůj záměr? Ano?

Podpoř i ty náš záměr tvořit i nadále to, co je potřebné!

  • Poskytnutím finančního daru na transparentní účet.
  • Menším podílem z prodeje výrobků a služeb, které nabízíte.
  • Nákupem materiálu potřebného pro výstavbu centra a jeho vybavení.
  • Poskytnutím služeb pro realizaci projektu.
  • Zprostředkováním bezplatného prostoru pro propagaci a šířením povědomí o naší činnosti, aktivitách a cílech našeho spolku.