Pochopení procesu přeměny! Očima vědmy!

Pochopení procesu přeměny! Očima vědmy!

Dnešní den proudí velmi silně pochopení procesu přeměny naší planety a její projev.

Ve zkratce – lidé začínají chápat, že to, co se okolo nás právě teď děje, není jen tak a že pandemie i její následky jsou více než jen to! Začíná vám to vrtat hlavou, že?

Můj pohled na události posledního období je následující:

Všechny události vyvolávají pocit nesvobody, strach a omezení. Berou nám vlastní identitu!

 • Vnímám to tak, že všechny tyto pocity jsou součástí starého paradigmatu a také ezoteriky, kde je zvykem odpouštět si, a to na základě vlastních pocitů viny, místo toho abychom přijali realitu sebe samých i toho, co nás obklopuje! Povšimněme si, že tyto pocity viny jsou analogií k principu “dědičného hříchu” , který je šířen náboženskou ideologií.
 • Ve starém systému se bojuje s matrixem, namísto toho, abychom ho přijali a využili naplno možnosti, které nám sám poskytuje a mohli si vytvořit vlastní svobodný životní prostor! Především se jedná o vlastní bydlení s přístupem k zemědělské půdě a k vlastnímu zdroji vody.
 • V této hře se totiž, jak je zřejmé, hraje o životně důležité prvky, které nám dodávají životní energii. Voda, vzduch, oheň a země (půda). Systém se nás od nich snaží odpojit. Voda- snaha o vyvlastnění vodních zdrojů. Oheň – regulace topných zdrojů. Vzduch- roušky (raději co nejvíce vrstev přes sebe :-)). Země- snaha o přesun obyvatel do měst, regulace v zemědělství, podpora pěstování nevhodných plodin, půdní fondy apod.
 • Stejně tak strach! Pokud ho přijmeme a naučíme se s ním pracovat a ovládat ho, místo toho, aby ovládal on nás, pak se stáváme svobodnými.
 • I veškerá omezení jsou součástí ezomatrix sítě, která nás stále udržovala v pocitu oběti a vytvářela rozdíly mezi “světlem a tmou”, čímž vytvářela boj, který po staletí udržuje naši planetu v nesvobodě! Současně oba protivníky připravuje o energii a oni poté nejsou schopni soustředit se na sebe a svůj vlastní rozvoj. 
 • Nesvoboda? Ukazuje nám naše omezení a mantinely, které jsme v sobě měli. Jak se známo, tvoříme si život svými myšlenkami, tudíž to, na co myslím, si okamžitě tvořím! Myslím-li na omezení, tvořím si zase jen omezení. Myslím-li na to, že mohu cokoliv a že mohu být svobodný, pak se to také děje! 
 • A ukradená identita? Ta nám naopak ukazuje, že je potřeba se vydat jinou cestou. Hledat způsoby, jak se vymanit ze starých omezení a stát se vědomou bytostí! Naučit se žít v tomto světě! Bez pocitů strachu a hranic a současně si vytvořit novou osobnost na zcela svobodných stavebních kamenech, tedy principech nové doby!

Planetární proces, který již začal a je v plném proudu, nám dává možnost evoluce v případě, že ho pochopíme! Není to trest, ale příležitost k vlastnímu sebepoznání! Je to možnost, jak se stát vědomou a vyspělou bytostí, která překročila dosavadní hranice paradigmatu! Jde žít jinak. My jsme toho živoucím důkazem! Viz. dnešní díl pořadu “Ranní káva”

Prosíme vás o sdílení našich příspěvků! Je to ta nejmenší energie, kterou do celého procesu evoluce můžete vložit vy sami a podpořit tak naši další tvorbu! Sledujte a podporujte náš záměr nejen na FB a Instagramu. Děkujeme!


Podpořili jsme tvůj záměr? Ano?

Podpoř i ty náš záměr tvořit i nadále to, co je potřebné!

 • Poskytnutím finančního daru na transparentní účet.
 • Menším podílem z prodeje výrobků a služeb, které nabízíte.
 • Nákupem materiálu potřebného pro výstavbu centra a jeho vybavení.
 • Poskytnutím služeb pro realizaci projektu.
 • Zprostředkováním bezplatného prostoru pro propagaci a šířením povědomí o naší činnosti, aktivitách a cílech našeho spolku.