Energie dnešního dne 31.3.2021

Energie dnešního dne 31.3.2021

Dnes nás provází láska a naše duše. Je potřebné se chvíli zastavit, i přesto, že se energie opět dostávají do vysokých obrátek a procítit propojení právě s láskou a se svou duší. Je nádherný den. Otevřeme si okno na slunnou stranu, anebo se vydejme na procházku do přírody. Vnímejme slunce, zpěv ptáků a jemný větřík, zajděme se podívat někam k vodě, protože všechny tyto energie nám dávají obrovskou sílu. Tohle bohatství a tuto svobodu nám nikdo nemůže vzít!

Když píši dnešní příspěvek, cítím tolik lásky a vděčnosti! Vnímám a vidím z pracovny les, slyším zpěv ptáků a slunce mi otevřeným oknem hladí po zádech.

Vím, že to není jednoduché přeladit v této době na jinou frekvenci, ale uvědom si, že je to o nás, kam nyní směřujeme svou pozornost. Kdysi mi bůh řekl: „PAMATUJ, KAM DÁŠ SVOU ENERGII A SVOU POZORNOST, TAM BUDE ŽIVOT!“ Jeho slova se mi velmi silně vryla do paměti, protože mají obrovskou hloubku pochopení. Uvědomila jsem si, že mé myšlenky i má energie mají neskutečnou sílu a že je na mě, jak s nimi naložím. Stejně tak i mé propojení s mou duší a její komunikace skrze pocity. Cítím-li hned od rána vděčnost za vše, co ve svém životě mám, místo toho, abych si dělala hlavu z nynějších krizových opatření, okamžitě se nacházím v tak vysoké frekvenci, která je „bezpečná“. Není tu strach ani obavy. Řídím se srdcem a naslouchám své intuici a vím, že nemohu zabloudit ani sejít z cesty!

Právě teď mi přichází: „Ať půjdeš kamkoliv, jsem stále s tebou. Jsi v naprostém bezpečí, pokud vnímáš mou lásku. Jsem tu pro tebe, neboť jsem tvá duše. Jsem ty a ty jsi má součást. Jsme jeden celek! Vnímáš-li mě, vnímáš sebe a své skutečné potřeby. Právě teď jsi. Uvědomuješ-li si svou sílu tvorby a svůj záměr, jsi zcela vědomý. Záleží jen na tobě, kam dáš naši společnou energii. Zda se k ní budeš chovat s respektem a zacházet s ní tak, jak vnímáš! Je to jen a jen na tobě, má duše …


Nástroje pro obnovu životní energie 2021

Objednávkový formulář