Energie dnešního dne „odvaha“

Energie dnešního dne „odvaha“

Audiovyjádření dnešních energií v Mp3

Dnešní den mi při stěhování přišly tyto karty. Najednou jsem je držela v ruce a cítila, že jsou zde proto, abych se nechala vést procesem léčení, neboť mandaly představují celý kosmos se všemi jeho úrovněmi. Výklad je však zcela intuitivní tak, jak mě má duše vede. 

Dnešní den je o odvaze. 

Odvaha dělat věci jinak. Odvaha jít si svou vlastní svobodnou cestou. Odvaha měnit staré principy od základů. Odvaha být sám sebou a učit se zacházet s vlastním  neomezeným potenciálem a jeho tvořivou silou. Odvaha splynout se svou duší a dát jí prostor k vlastnímu sebevyjádření. Odvaha učit se vnímat stále silněji svou podstatu a jednat v souladu s novými energiemi. Odvaha věci okolo sebe přijmout a respektovat je a současně hledat přijatelné cesty ke svobodě. Odvaha překročit hranici dosavadního systému. Odvaha přijmout nové principy a energie, které cítíme, že jsou s námi v souladu, i přesto, že boří hranice všeho, co dosud bylo „obvyklé“. Odvaha hledat svou duši, která se stala průvodcem. Odvaha nalézt správný směr. Odvaha změnit svůj život. 

Odvaha být svobodou bytostí … 
Odvaha milovat hmotu a v lásce ji tvořit …