Intuitivní služby

Tyto autoterapie se dají zaměřit zvlášť na každou oblast života anebo určité životní téma. Můžeme pomocí terapie rozvinout vaši osobnost, posunout vás v určité oblasti, pokud dlouho stagnujete, anebo ji použít k harmonizaci životní síly a energie.

Používám svou jasnozřivost v reálném životě a propojuji své schopnosti a své znalosti do jednoho celku. Tímto propojením vznikají jedinečné online služby, které jsou velmi silným nástrojem pro váš spokojený život!

Intuitivní práce v úrovni životní energie!
Exkluzivní služba - jedinečné propojení