Jak se nenechat rozdrtit přicházející vlnou tsunami

Jak se nenechat rozdrtit přicházející vlnou tsunami

Kolem nás se stále víc rozlévá strach, nejistota a beznaděj. Přichází transformační vlna síly tsunami. Zdá se, že bubáci dosud nevídaných rozměrů na nás vyskakují ze všech koutů. Zcela ovládli hlavní média, usadili se ve společném prostoru, v našich myslích, stali se téměř jediným tématem našich hovorů. Přicházející tlak vyvolává protitlak. Kromě strachu, jako poměrně logická reakce, nastupuje odpor, a tedy energie boje.

A to je vše, co ne-láska potřebuje k životu. A my jí to opět baštíme. Když nahlédneme do historie, vzdálené i blízké, najdeme desítky či stovky příkladů, kdy jsme se jako jednotlivci i jako lidstvo nechali vlákat do stejné pasti, která byla tehdy převlečena do jiných kabátů. Vyvolání problému – boj s problémem. Obojí ze stejné dílny. Energie lidstva masivně odčerpávaná do obrovské bubliny udržující status quo mimo proud božské lásky. Bubliny, v níž jeden žije ze strachu a utrpení jiného.

Nyní stojíme na rozcestí. Každý z nás zvlášť i všichni společně. A otázka zní: Přidáme se na stranu poslušných nebo na stranu neposlušných? Abychom nebyli smeteni, nesmíme se přidat ani na jednu z obou stran. Naší volbou je „absolutní přijetí všeho, co se nám děje“. Je to něco, co jsem se na úrovni jednotlivce naučil během pobytu ve tmě. Jakýkoliv vnitřní odpor, jakékoliv nepřijetí sebe samého teď a tady, jakékoliv odmítnutí situace, znamenal nesnesitelný proud vnitřní bolesti. Jedině povolení vnitřního odporu přineslo úlevu, radost a pocit štěstí.

To my jsme ti, kdo určují, jak budeme prožívat přítomný okamžik. To my mu přiřazujeme barvu, chuť, vůni, pocity i emoce. Totéž platí na úrovni kolektivní.

Naší cestou proto budiž absolutní přijetí a převzetí vnitřní odpovědnosti za vše, co se nám děje. Předpokladem proto nechť je neposuzování. Ano, je to něco, na co jsme v těchto hektických týdnech téměř zapomněli. Přesněji řečeno, vlivem vytvářeného tlaku jsme se nechali vmanipulovat až do momentu, kdy jsme zapomněli neposuzovat. Neboť souzení je nepřijetí. A nepřijetí je odliv energie. A odliv energie nás vysává stále ničivěji.

Pozoruji podzimní přírodu. Je naprosto klidná. Nikdo nemůže odlákat její pozornost soustředěnou samu na sebe, na své vlastní propojení s planetou, s Universem. Přestože stojí uprostřed našich dramat, nenechá se do nich emočně vlákat. Je sama sebou. Soustředěná.

Buďme takoví i my. Nalaďme se na svoji duši. A buďme sami sebou. V každém okamžiku. A změníme sebe a vše, co se kolem nás děje. My jsme tvůrci. Ne oběti…

Autor: Radek

Vše potřebné pro váš spokojený život

Biopotraviny, Ecodrogerie, Minerály
  • Organické celozrnné těstoviny.
Imunita, Zdraví, Vitalita, Síla, Energie
  • Imunita, Zdraví. Vitalita