Právě teď se děje! Kam se díváš, tam právě teď vzniká …. ?

Právě teď se děje! Kam se díváš, tam právě teď vzniká …. ?

Pořad na téma: Kam směřovat pozornost?

Když jsem včera večer po delší době rozmlouvala se svou duší, zaujalo mě několik odpovědí.  

„Kam se díváš, tam právě teď tvoříš!“

No vida! Nezbývá proto než se začít dívat jen tam, kam potřebuji!

Pokračuji v rozhovoru  a ptám se dál sama sebe. „Po čem toužím? Co by mě naplnilo? Kým skutečně jsem?“ Rozkrývám své zkušenosti, které sahají daleko za hranice tohoto světa a má duše mi přináší velmi zajímavé odpovědi… 

Vracím se na samý počátek rozhovoru a znovu přemýšlím o  jeho nejdůležitějším sdělení:

„Pamatuj! Kam dáš svou energii, tam bude život!“ 

Nořím se do energie těchto slov! Cítím domov a laskavost. Uvědomuji si, že ten, kdo právě teď promlouvá skrze mne, je ten, kdo mě stvořil. Cítím, jak jeho slova hladí mou duši. 

„Jak to myslíš“? Ptám se. Tentokráte nepřichází žádná odpověď…

Z minulosti vím, že různé věty mohou mít odlišné významy. Proto se nenechám odradit! „Cítím, že to souvisí s transformací“! Snažím se znovu vydolovat odpověď.

„Aha, chápu!“ Pokračuji. „Takže mi chceš říct, že to, kam dávám svou pozornost, posiluji?“ 

„SPRÁVNĚ“!!!

Přichází tentokrát jasná a srozumitelná odpověď.

V tu chvíli si uvědomuji, jak jsem byla v minulosti nezodpovědná! Projel mi mráz po zádech. „Bože, já byla hloupá!“Okamžitě se mi začínají do vědomí vyplavovat situace, osoby i místa, kam jsem svou energii rozhodně dát neměla! 

„Takže, už dost!“ Říkám si. „Odteď odvracím zrak od všeho, co se mnou již nevibruje a směřuji svou energii jen tam, kde je láska a tvorba. Posilovat cokoliv jiného je totiž čirá pitomost! Vím, že bez mé energie vše, co nepotřebuji, zanikne! 

Co by se asi tak stalo, kdybychom všichni ve stejný okamžik odvrátili svou pozornost od všeho, co nás omezuje?

Má duše už odpověď zná.

A co ta tvá?

Autor: Tina Hartmannová, mentální koučka


Podpořili jsme tvůj záměr? Ano?

Podpoř i ty náš záměr tvořit i nadále to, co je potřebné!

  • Poskytnutím finančního daru na transparentní účet.
  • Menším podílem z prodeje výrobků a služeb, které nabízíte.
  • Nákupem materiálu potřebného pro výstavbu centra a jeho vybavení.
  • Poskytnutím služeb pro realizaci projektu.
  • Zprostředkováním bezplatného prostoru pro propagaci a šířením povědomí o naší činnosti, aktivitách a cílech našeho spolku.