Zdravá planeta

Vítejte na stránkách koučinku pro zdravou planetu

Zdraví naší planety je pro nás prioritou a proto jsme cítili, že je skutečně potřebné přinést v tuto chvíli kolektivní pohled na naše chování vůči planetě a její životní energii!

 

Zde si můžete ověřit, zda jste skutečně schopni vnímat toto téma ze všech úhlů pohledu.

 

Pojďme tedy společně otevřít nejdůležitější pohled naší doby ...

Jakýkoliv koučink vyžaduje, abyste byli interaktivním účastníkem našeho společného setkání. Pokud si chcete skutečně ověřit, zda vidíte toto téma ze všech úhlů pohledu, tedy i kolektivního, je důležité, abyste sami sobě a pravdivě odpověděli na všechny následující otázky!

 

Teprve až se pro to svobodně rozhodnete, můžeme pokračovat.

Budete potřebovat papír a tužku proto, abyste se mohli nad všemi tématy do hloubky zamyslet a proto, abyste se mohli k jednotlivým otázkám průběžně vracet. 

Koučink poté může být fascinujícím poznáním vlastního pohledu na zmíněné životní téma!

Jak zdraví naší planety ovlivňuje naše zdraví jako jednotlivce a dále pak zdraví celé naší společnosti?

Zapište si prosím svou odpověď na tuto otázku.

A teď je potřeba podívat se skutečně podrobně na naši představu o zdravé planetě.

Co konkrétně nám planeta poskytuje z následujících možností?

 

1) Obnovu životní energie

2) Vzduch

3) Zdravé potraviny a byliny

4) Čistou vodu

 

Které z těchto možností jsou podle vás pro život nezbytné?

Myslíte si, že je životně důležité udržovat naši planetu zdravou?

Jaké důsledky by pro nás mělo, kdybychom nepřevzali odpovědnost za své chování k naší planetě?

 

Jak konkrétně ovlivňuji já jako jednotlivec zdraví planety Země?

Jak konkrétně ovlivňujeme zdraví naší planety jako společnost?

Zavřete oči a zkuste si, prosím, představit, že jste v tuto chvíli zakoupili jedno balení vod v plastových lahvích!

 

A teď si, prosím, představte, že na základě vašeho rozhodnutí,  udělá lidstvo jako kolektiv společně totéž. 

 

Tedy téměř osm miliard lidí na planetě zakoupí 6 ks plastových lahví o obsahu 1,5 litru!

 

V tuto chvíli je naše příroda vystavena potřebě odbourat odpad z více než 40 miliard plastových lahví.

 

Je to vůbec možné, aby příroda odbourala takové množství plastového odpadu?

 

A jak dlouho by podle vás, pokud by to vůbec bylo možné, tento proces trval?

 

 

Víte, že příroda potřebuje pro rozklad igelitového sáčku 25 let, plastového kelímku 70 let a PET lahve dokonce celých 100 let!?
Představte si, že jste živou planetou. 

Jak se cítíte, jste-li zahlceni plasty a v tuto chvíli nemůžete obnovovat svou přirozenou energii, neboť všechnu vynaložíte na rozklad zmíněných pet lahví?

Jak se tedy cítíte jako člověk,

když dýcháte jedovatý kouř, který vzniká při spalování takového množství umělého odpadu? 

Všimli jste si někdy, jak naše chování ovlivňuje náš život?

Jak tedy v tuto chvíli vnímáte/vidíte sebe jako prvotního tvůrce této nezdravé situace? 

Je tedy možné, že změníme-li své chování, změní se i zdravotní stav naší planety a současně i zdravotní stav nás samých, kteří planetu Zemi obýváme?

Myslíte si, že je správné přenést odpovědnost na někoho jiného? Např. na stát, evropské struktury, globální struktury, či korporace?

 

Je podle vás důležitější, řídit se nařízeními zvenčí, anebo si osvojit vlastní funkční postup??

 

Myslíte si, že máme jako jednotlivci a současně jako společnost z minulosti dostatek zkušeností na to, abychom nalezli skutečně funkční a efektivní řešení?

 

Co si myslíte, že planetě a ekologii nejvíce škodí?

 

Co vnímáte, že je pro vás v tuto chvíli nejobtížnější a naopak nejjednodušší změnit?

 

Vidíte již v tuto chvíli nějaká řešení a jaká?

 

Jaký dopad by podle vás měla konkrétní změna vašeho chování v kolektivním měřítku?

Co konkrétně vám nyní brání se právě teď zachovat zodpovědně?

Tina Energy- Záruka Energie © 2022

Co vám tento koučink umožnil?

Otevřít nový pohled na sebe i na svět okolo nás?

Změnit váš postoj k naší planetě?

Převzít odpovědnost za své chování?

Rozvinout vlastní potenciál pro úspěšnou změnu?

 

Pokud je tvá odpověď ano, pak přemýšlej o tom, co by takový koučink aplikovaný na tvůj život, či tvou osobnost, mohl změnit. Děkuji za vaši realizovanou odpovědnost k planetě.