Kudy vede cesta duše?

Kudy vede cesta duše?

Audio průvodce – našli jsme odpovědi „proč?“i způsob „jak?“

Právě teď máme nástroje „JAK?“! Kdysi před časem, v dobách, kdy náš web optimalista.cz byl ještě v plenkách, jsem intuitivně natočila tohoto audio průvodce. Tenkrát jsem ještě netušila, kam až mě má cesta duše zavede. Jen jsem cítila, že mám důvěřovat svým pocitům. Ostatně jako vždy. Cesta duše totiž vede přes vlastní a jedinečné pocity, nebo-li intuici, víru a důvěru v jednu (společnou) duši, energii a sounáležitost. Odpovědi na otázky „PROČ?“ JSME NA TOMTO WEBU JIŽ DOSTATEČNĚ ZODPOVĚDĚLI. A JAK SE ŘÍKÁ: „KDO HLEDÁ, TEN NAJDE!“ Na své cestě ke světlu jsem pochopila několik velmi důležitých věcí!

1. Jedině my sami máme v rukou klíč od brány duše! Klíč k tvorbě svého života a vlastní zkušenosti. Neexistuje na světě člověk, který by mohl změnit naši cestu. Jen ty a nikdo jiný to nemůže udělat!

2. Nejsilnějším nástrojem k vlastnímu pochopení je zkušenost! Nemám-li ji, mohu se nechat inspirovat druhými! Ale pozor! Jen v případě, že to tak cítím! Jsou dvě cesty duchovního vývoje. Dva odlišné způsoby transformace. Jeden způsob vede skrze ezoteriku a je bolestivý a namáhavý. Druhý způsob vede skrze přijetí sebe samého a rozhodnutí, že si sám sebe budu vážit a že prožiji kvalitní a zdravý život! Na obou cestách nás naše duše vede k pochopení a v obou případech duchovně rosteme. Ale jen jedna cesta vede skrze přítomný okamžik a skrze skutečně otevřenou duši! Ezoterika je past, která byla uměle vytvořena proto, aby nás uvěznila ve vlastním egu a v programu vnitřního boje, sebedestrukce a strachu! Strachu ze zodpovědnosti za sebe samé a za vlastní svobodná rozhodnutí. V boji s Matrixem a se sebou samými a s vlastním programem neustálého sebeobviňování a sebedestrukce. Únavného hledání vlastních chyb a situací k dalšímu a dalšímu principu oběti! Tudy cesta do duše nevede! Vím to z vlastní zkušenosti!

3. Neznám-li cestu k duši, mohou mi ji ti, kteří prošli první cestou a poučili se, ukázat! Ano, mohou! Ale pozor na bod 1! Nemohou to udělat za mě! A proto je čas na nástroje „JAK?“. Vše, co vibruje ve vysokých vibracích a „rozvibrovává“ hmotu, můžete použít, stejně jako kdysi my. 

4. Jelikož jsem se na své cestě naučila respektu k energii a úctě k sobě samé, všechny nástroje vám na základě této zkušenosti právě teď pokládám na cestu a nechávám je zde pro ty, kteří se skutečně touží propojit se svou duší! Nechávám je zde a jdu dál, neboť toužím dál a dál poznávat svou duši a vlastní neomezený potenciál.

5. Kdo hledá, ten najde! Hledejte možnosti a tu „VAŠI“ cestu! Cesta může být snazší a jednoduší než ta má, neboť máte k dispozici mou zkušenost a mapu, kterou jsem zde na stránkách zanechala. Ale pamatujte, že kudy se vydáte, je čistě jen a jen na vás. Můžete si dojít k vlastnímu poznání, možná i zabloudit. Ale i to je zkušenost! 

Právě teď jsem na cestě za poznáním své podstaty a vlastního neomezeného potenciálu. Tvořím svůj život v lásce k mé rodině a v respektu k sobě samé. Jsem naladěna na nové bydlení, které naší rodině přináší neomezené možnosti a díky tomu, že jsem poprvé zabloudila, vím, že teď jdu správně! Buduji své zdraví, rodinu, svou milovanou práci a kráčím po cestě své duše. Všichni jsme v harmonii a naladěni jeden na druhého. Cesta ezoterikou byla dlouhá a vyčerpávající, ale díky Bohu za to, že jsem včas přehodila výhybku a jdu cestou zdravého života! 

Nový díl našeho pořadu z 12.1.2021. Díl #14 na téma: Aktuální energie v oblasti “Práce a finance”

Večerní online seminář na téma: "Cesta do nitra duše"

Povídání o našich zkušenostech a zážitcích na naší cestě duše. Součástí večera je vědomá relaxace s mentálním koučinkem a originální relaxační autorskou hudbou! V neděli 17.1.2020 od 20,30 hodin Doba trvání je minimálně 90 minut Cena 500 Kč. Informace o platbě vám po přihlášení dorazí do vašeho emailu. Proklik na kurz 5 minut před vysíláním!


Tina Energy® Služby

  • Naše mysl je tvůrcem naší reality. 
  • Pokud jsme v životě nespokojení a lepí se nám smůla na paty, je to proto, že neumíme využít potenciál našeho vědomí.
  • Poznat do hloubky potřebu své duše a umět ji zhmotnit je základním stavebním kamenem našeho vědomého života. 
  • Tvořit svou realitu je umění.