Mandala pro dnešní den 21.4.2021 „č.31 Anděl Strážný“

Mandala pro dnešní den 21.4.2021 „č.31 Anděl Strážný“

Dnes mi při míchání z ruky vyskočily tyto karty. Bylo to velmi silné, jako kdyby mi je schválně někdo vyrazil. Proto jsem okamžitě pochopila, co dnešní den proudí. 

Dnešek je o nás a našem naladění se na sebe a svou duši. Již není možné popřít jakoukoliv část sebe a žádnou ze svých potřeb. Dnes na to dohlíží mandala „č. 31 Anděl strážný“. Vůbec jsem netušila, že uvnitř balíčku je tato karta. Cítím vedení své duše, vnímám, že jsem pod ochranou a zcela naladěna na sebe a současně i na svou rodinu. Vše je obrovským proudem duše propojeno a právě teď přichází chvíle „svobodného projevu“, který je podpořen kartami „č.10 Cílevědomostí, č.14 Nadšením a č.29 Laskavostí.“

Buďme k sobě laskaví! Jsme jedna duše. Máme přece tolik společného, i když jsme tak rozdílní. Láska a laskavost jsou energie, které nám pomohou společně překonat všechna náročná období. Žijeme ve zvláštní době. Jsme odděleni a málo z nás uvědomuje, jak moc jsou právě souznění a laskavost důležité. Budeme-li schopni si navzájem pomoci a podpořit se, nemůže nás nic a nikdo rozdělit. 

Pamatujme si, že v jednotě je síla! Jedině jako celek propojený proudem společné duše jsme svobodní. Jedině jako jedna duše jsme nejsilnější hybnou silou vesmíru. Pokud budeme schopni jako společnost být jednotní, budeme schopni si určit směr naší společné cesty!