Minulost, přítomnost i budoucnost můžeme přepsat již tento týden!

Minulost, přítomnost i budoucnost můžeme přepsat již tento týden!

Jak přepsat svou minulost?

Minulost, přítomnost a budoucnost existují současně. Tento, pro náš mozek těžko uchopitelný fakt, na který se dalo narazit donedávna pouze v mystických a spirituálních textech, pomalu proniká do povědomí současné vědy a jako mnoho dalších „nově objevených“ pravd o našem bytí, neúprosně navrtává pilíře současného, již na smrt nemocného, paradigmatu.

Ten, kdo je otevřen myšlenkám přesahujícím hranice učebních plánů, mediálních klišé a arogantní a nesrozumitelné rétoriky akademiků, stavících svoji osobní důležitost nad samotné „Nejvyšší vědomí“, čili Boha, ví, že jsme si svou přítomnost stvořili svými myšlenkami, slovy a činy v minulosti.

„Jaký si to uděláš, takový to máš!“ Praví zhudebněné, notoricky známé lidové moudro.

Zdálo by se tedy, že pokud poznáme svoji minulost, pochopíme, proč se nám v přítomnosti děje to a to. Pokud se ponoříme do hlubin minulosti své duše, bude nám jasné, proč neúprosné karmické kolo láme právě náš vaz.

Nedá se nic dělat. „Prožil jsem si život, v němž jsem ubližoval poddaným, teď se po mě zaslouženě vozí šéf a já to musím strpět, abych si odžil svou karmu. A trpěl…  

Víme ale, že právě toto pojetí udržuje celý systém při životě? Dobrovolné přijetí principu viny a principu oběti? Smíření se s linearitou času a s nemožností otočit kormidlo našeho směřování jinam?

Jak ale souvisí princip oběti s plynutím času?

To, že jsme díky své minulosti dospěli právě do toho bodu bytí, v němž se nacházíme tady a teď a pokračujeme směrem ke své budoucnosti, je faktem vskutku nezměnitelným. Tak to prostě je. Jenže existuje možnost, díky které to tak úplně doslova neplatí. Je totiž možné svoji minulost vědomě přepsat a tím zásadně změnit svou přítomnost i budoucnost. Je možné se vymanit ze všech tzv. neprolomitelných pout minulosti, do nichž jsme postupně zabředali po předlouhé cestě našich duší časem a prostorem.

Je dobré vědět, že právě nyní přicházející energie jsou záchranným lanem, které je nám hozeno, abychom to mohli dokázat a osvobodit se od všech pout a zátěží minulosti. Budeme znovu prožívat to, co nás nejvíce táhlo ke dnu a tvořilo nechtěné.

V předchozích letech, měsících a týdnech jsme v sobě nastavovali na úrovni energií zcela jiné vzorce chování, myšlení a bytí a opouštěli jsme ty staré. Teď přichází doba zkoušky a současně obrovská příležitost prožít rychlostí blesku naši minulost znovu a přepsat staré vzorce ve hmotě. Definitivně a jednou provždy. Je to naše cesta ke svobodě.

Dokážeme to? Dokážeme se oprostit od principu oběti a přicházející zápletky a úskalí nebrat jako Bohem vrhané klacky pod nohy, ale jako záchranná lana, vedoucí z klecí, které jsme si sami stvořili? Dokážeme udržet všechna uvnitř nově nastavená pravidla a projevit je v naší realitě?

Buďme vědomí. Buďme pevní. Zůstaňme ve své duši. A dokážeme to. Zcela určitě.

Právě pro to jsme tady. Tady a teď, v této hmotné realitě.

Radek z webu www.optimalista.cz