Motto dne pro šťastný život 18.3.2022

Motto dne pro šťastný život 18.3.2022

Právě teď se odevzdávám proudu své duše! Má duše a její vibrace proudí mou realitou! Vnímám a cítím vše, co je se mnou v souladu. Do mého života každou chvíli proudí vše potřebné. Znám svou duši a znám své nitro. Jsem sama sebou! Vede mě víra, láska, přijetí, vděčnost a naděje!  Věřím, že vše, co mě obklopuje a co ke mě přichází, je tvým dílem duše moje. Právě proto s láskou přijímám vše, co ke mě přichází a s láskou nechávám odejít to, co odejít má v absolutní důvěře v Boží záměr. Jsem naplněna energií, myslím pozitivně a tvořím to, co je mému srdci i mé duši vlastní. Právě teď cítím vděčnost v srdci mém a má duše tančí radostí. S láskou Tínka