Muzikoterapie

Muzikoterapie, aneb nalaďme svůj vnitřní orchestr!


Naše tělo je jako jeden velký orchestr

Vidím, vnímám a cítím tělo a jeho energie! Vibrace v různých částech těla jsou jako noty. Každý kousek má svůj tón-svou frekvenci. Mám obrovský dar tyto tóny a frekvence energií vnímat. Když se rozladí jen malá část našich energií, vzniká disharmonie. Záleží na každém jednotlivci a na tom, kolik „falešných tónů“ jeho tělo a jeho energeinformační pole vydává. 

Když máte rozladěný svůj vnitřní orchestr, tak se vám zpravidla v životě nedaří. Pokud vyzařujete disharmonii, projevuje se tato skutečnost na základě principu zrcadlení ve vaší tvorbě (tedy ovlivňuje situace a energie, který si do svého života přitáhnete). 

Tina Energy ® Záruka energie

Každý tón v naší originální relaxační hudbě, kterou společně s mým manželem tvoříme, je naladěn individuálně na vaši potřebu. Navnimávám vaší vibraci a pak skládáme hudbu tak, aby její tóny doplnily anebo opravili to, co je uvnitř vás rozladěné. 


Co na to Wikipedie?

Nejstarší zmínky o spojení hudby a medicíny pocházejí ze Starého zákona, kde je popisováno, jak David léčil hrou na harfu deprese krále Saula. Ve starých předoasijských kulturách, v Egyptě a v antickém Řecku byly nejen prakticky, ale i teoreticky propracované koncepce formování člověka pomocí hudby. To se týká např. dionýského kultu, nauky o ethosu v hudbě a Aristotelova učení o katarzi prostřednictvím umění. Nová koncepce muzikoterapie se objevila koncem 17. století. Pod názvem iatromusica vycházela z představy vibrací způsobovaných hudbou – ty z nemocného těla podle této teorie vypuzovaly jedovaté látky. Za nejpřísnosnější se považoval rytmus, proto byly komponovány speciální léčebné skladby tanečního charakteru.


Myslíte si tedy, že správně naladěné tóny mohou vašemu tělu a duši pomoci?