Nehodnotit a nesoudit.

Nehodnotit a nesoudit.

To jsou dvě ze základních doporučení pro náš hladký průchod bouřlivými energiemi roku 2020, jak se říká sportovní hantýrkou, „v suchém tričku“. Přišly současně s popisem toho, co se bude během roku dít (viz „Poselství pro rok 2020“, které najdete na našich stránkách). A jak nám ono nehodnocení a nesouzení jde? Těžko. Jak je totiž vidět, není snadné se mu vyhnout. Byť jen samotný popis toho, jak nám to jde, je totiž soudem a hodnocením J Vědom si toho, že jsou následující řádky tak trochu posuzováním, dovolím si přesto malou společenskou mikrosondičku. Zdá se mi, že, alespoň v českých luzích a hájích, máme disciplínu zvanou „zaujímání stanovisek“, soudy a kritiku, doslova vrytou pod kůži. Máme pocit, že když kolem nás letí moucha, automaticky je naší povinností zaujmout stanovisko k tomu, jak vypadá, jak krouží a zda bzučí moc tence nebo naopak hlasitě. Ať už projde po ulici kdokoliv, máme neodolatelnou chuť kriticky probírat jeho vzhled, chůzi, postavu, styl oblékání. A to nemluvím o fotbalu, politice, superstar a volbu miss. Zejména první dvě oblasti generují v informačním poli tolik nenávisti, že je schopno vyhubit deštné pralesy na celé planetě. V energiích neustálých odsudků, posuzování, odmítání a vymezování se vůči „někomu“, „něčemu“, či přímo všemu a všem nám pak ani nepřijde, že se na těchto energiích, třebas i nenápadně, podílíme každý z nás. Hodnotíme televizní pořady, filmy, společenské události, intervaly MHD, posuzujeme dokonce i myšlenky a pocity ostatních a vydáváme jim doporučení, co by si podle nás měli myslet a co by měli cítit. 

Je pravdou, že naše soudy a hodnocení mají různé energie, odstíny, různou míru a sílu. Některé jsou docela laskavé, jiné nesou energii nenávistného útoku. Jako dokonalé zrcadlo odrážejí duševní stav toho kterého soudce a kritika.

Přestože však kritika a soudy mají odstíny různé, měli bychom sami sobě opakovaně připomínat, že každým takovýmto soudem, ať je myšlen sebelaskavěji, si v nových energiích roku 2020, ve větší či menší míře, zaděláváme na problém a riskujeme, že si stvoříme nechtěné, ba dokonce velmi nechtěné. Vstupujeme do roku, jehož energie budou mj. velice turbulentní a kolem nás se bude dít mnoho věcí. A nebude se to týkat jenom „těch ostatních“, ale i nás samých a jak to tak vypadá, nikdo nebudeme ušetřeni obtíží. Je dobré vědět, že v tomto divokém kole obstojíme pouze tehdy, pokud si udržíme naši energie v horních letových hladinách. Právě proto je tak důležité přijetí všeho a všech přesně takových, jací jsou. Vše ostatní je nepřijetím a znamená pro nás pád z výšky na ústa, v lepším případě na hýždě.

Pokud nám tedy něco nesedí, neposuzujme, nehodnoťme, nezlobme se na to, nekritizujme, ale pátrejme sami v sobě. Jen tam totiž dostaneme odpověď na otázku, kde ještě zůstal chumel energií, které mi přitáhly přesně to, co mi vadí?