Nová čakra planety Země a její souvislost s pochopením Atlantidy

Nová čakra planety Země a její souvislost s pochopením Atlantidy

Nové energetické centrum planety Země se otevřelo a vydalo své poklady ve formě nových energií. 

Tato čakra se otevřela s příchodem věku Vodnáře, a to dne 13.3.2021 o novoluní v Rybách. 

K tomuto procesu, na který jsem nahlížela, mi přišly následující informace: 

Je to úplně nová a přelomová vysokovibrační energie, která doposud nemá na planetě obdoby. Jejím úkolem je ukotvit energii vědomí v nové době a novém věku Vodnáře! Je to čakra „SMÍŘENÍ, PŘIJETÍ A DŮVĚRY!“ 

Skrze ni proudí princip energie v čisté podobě, bez starých napojení, bez závislostí a v naprosté svobodě!

Každý den se zvedají vibrace a jejich síla je obrovská. Lidé, kteří nejdou cestou transformace, přestávají tento proces zvládat a začínají masivně odcházet. A přitom stačí tak málo! Jen se otevřít, smířit se s procesem vzestupu lidského vědomí na jinou úroveň a urychleně se začít zajímat o to, co se v posledním roce na planetě skutečně děje. Potřebujete k tomu jediné! Vlastní intuici. A místo toho, abyste to zabalili a ve svém vývoji duše pokračovali jinde, se rozhodnete, že to prostě dáte!

Atlantida zahynula proto, že jsme nebyli ochotni vzdát se svého ega! Ano, byla jsem tam. Proces vzestupu vědomí byl roztříštěn, protože si každý z nás určoval svůj směr sám. Ale nikdo nenaslouchal své duši, nýbrž egu! Proces byl narušen, odkloněn a přišla záhuba. Každý z nás chtěl tento proces vést a mít za každou cenu pravdu. I přesto, že informace o procesu v pravdivém znění a skutečné hloubce měla jen jedna duše! Bohužel této bohyni nikdo z velmistrů přes své ego nebyl schopen naslouchat. Jen jeden při ní vždy stál a podporoval ji. Stejný scénář se opakuje po tisíce let. V Atlantidě i na Ostrově dvojplamenů to byla Sheila Anája Laime. V křesťanské době Panna Marie. V Egyptě Kleopatra. V době habsburské Sisi. Pokusů dokončit proces vzestupu bylo mnoho. V každé generaci se potýkáme se stejným vzorcem. Nevěříme informacím, které mají skutečnou hloubku a odkláníme z ega svou pozornost od pravé podstaty. 

A právě proto, že chceme být první, jsme poslední! 

Přihlásit se do online kurzu 28.3.2021 od 20,30 hodin

Kurz je zaměřen na práci s energií “zdraví”. Budeme se učit zacházet se svou tvořivou silou a potenciálem vlastní duše a hlavně se svou životní energií. Náplní kurzu je: - Práce se svou životní energií - Vědomá práce s vlastním myšlením - Originální mentální koučink - Muzikoterapie - Vědomá relaxace |Neděle 28.3.2021 | 20:30-22:00. | Cena 350 Kč (13 Euro)