Nová Země- Nové paradigma- Nový život!

Nová Země- Nové paradigma- Nový život!

Dnešní úplněk sebou přináší nové možnosti a příležitosti! Nová Země, jak nazýváme nové paradigma v souladu s životní energií, nám všem nabízí možnost nového života!

Ve smyslu znovuzrození, skrze pochopení a přijetí nového! 

Pokusím se vysvětlit energii, kterou cítím. 

Nové paradigma je život v souladu s energií. Je to přijetí principu energie v praxi. Ale současně je to přijetí zodpovědnosti za sebe samého a oproštění se od starých napojení na různé egregory, ať už náboženské, či ezoterické, včetně pochopení, že já jsem tvůrce a já jsem zodpovědný za sebe a své zdraví. 

Nová Země, jak ji nazýváme je symbolem „zdraví“ v souladu se svou životní energií a v souladu s dary přírody. Je to naladění se na životní energii, která proudí ve všem, co je tvořeno přírodou. Je to praktické využití všech darů, které máme k dispozici od „stvořitele“ a naladění se na překrásnou energii Matky Země bez toho, aniž bychom ji vykrádali, či s ní manipulovali. Je to vzájemný respekt našich životních vibrací a jejich vzájemné obohacování se, nikoliv vzájemné utiskování se! 

Nové paradigma ovšem není bojem se současným systémem a snaha o jeho destrukci, ale je to přeladění se na nádhernou vysokovibrační energii nového paradigmatu a žití v nových frekvenčních pásmech a „prozatím“ žití své vlastní svobody ve stávajících podmínkách! Ano, slyšíte dobře! V této realitě! Jakmile „převibrujeme“ do nového paradigmatu, otevírají se nám nové možnosti a nástroje, jak si udržet svou životní energii a jak žít svůj svobodný život. A pozor! Jak jsem již napsala, prozatím v těchto podmínkách. Transformace je pochopení a přijetí! Nikoliv boj a válka! 

Jakmile „převibrujeme“ do jiného frekvenčního pásma a bude nás dostatek, bude muset i dosavadní systém převibrovat do této energie, jinak zanikne! Tedy bude zcela přirozeně doveden ke své vlastní proměně! Jakékoliv zasahování do starého paradigmatu již není možné, neboť právě toto ovlivňování nás uvězní ve starých energiích! Mějme na paměti, že jakýkoliv boj nás drží ve starém paradigmatu, starého a již mrtvého „ezomatrix“ systému! Kdysi jsem o něm napsala článek a vysvětlila jeho fungování. Byl vytvořen systémem jako záchytná stanice všech, kteří míří do svobody k Nové Zemi! Již dopředu se systém připravoval na evoluci lidského vědomí, proto vytvořil tuto odbočku z naší cesty duše a dal nám „na oko“ svobodu! 

Tento úplněk působí v úrovni ega, tedy i duše! Máme na vybranou kudy se nyní budou ubírat naše kroky. Zda necháme naše ego, aby nás ovládalo, anebo se přeladíme na vibraci duše a otevřeme bránu Nové Země! Bránu ke zdraví a svobodě!


Podpořili jsme tvůj záměr? Ano?

Podpoř i ty náš záměr tvořit i nadále to, co je potřebné!

  • Poskytnutím finančního daru na transparentní účet.
  • Menším podílem z prodeje výrobků a služeb, které nabízíte.
  • Nákupem materiálu potřebného pro výstavbu centra a jeho vybavení.
  • Poskytnutím služeb pro realizaci projektu.
  • Zprostředkováním bezplatného prostoru pro propagaci a šířením povědomí o naší činnosti, aktivitách a cílech našeho spolku.