Novoluní v Beranu, aneb stabilita bez předsudků

Novoluní v Beranu, aneb stabilita bez předsudků

Novoluní působí od pátku – 9.4.2021 do 15.4.2021

Orgány, které měsíc ovlivňuje jsou:
hlava, zuby, jazyk, příčně pruhované svaly, penis, žlučník, tepny, krev.

Toto novoluní je velmi silné a do hloubky duše jedinečné. Energie, které proudí, jsou spojeny se zázemím a stabilitou. Do našeho života přichází energie „boření struktur“. Boříme staré pilíře dosavadního způsobu žití, a to ve všech čtyřech úrovních transformace. V úrovni osobní, vztahové, kolektivní i celoplanetární. Je to trochu jako velká voda, která vtrhne do našeho života, všechno očistí a my následně potřebujeme naše přístřešky postavit znovu tak, aby měly mnohem pevnější základy. 

Jedná se hlavně o naše vztahy, rodiny a zázemí!

Procházíme velmi důležitou fází přeměny našich životů! Pokud nepostavíme základy mezilidských vztahů skutečně zodpovědně, pevně a bez předsudků, do budoucna bychom museli znovu bořit a začínat zcela od začátku. Toto novoluní nám pomáhá vystavět opravdu pevné a stabilní základy, které budou sloužit jako pilíře naší tvorby. Čeká nás období, kdy ti, kteří mají zářit, skutečně zářit budou, přičemž bez pevného zázemí by se zkušenost, kterou si tyto duše společně vybraly, nemohla rozvinout naplno. Je potřeba najít společný bod harmonie a ve vzájemném respektu a zcela svobodně se projevovat ve všech čtyřech zmíněných úrovních. Tzn. ve vztahu ke všemu a ke všem!

A jak to vypadá v praxi? Např. změny, které provádíme v naší rodině, jsou naprosto zásadní. Právě teď zařizujeme domácí výuku pro našeho syna, protože vůbec necítíme, že bychom ho měli dát do školy. I přesto, že mám i nadále pracovat! Je to výzva, ale naše rodina drží pevně a proto jsme přistoupili k takto radikálním změnám. Současně jsme nastavili roli matky i otce do harmonie a o děti se staráme společně. I když jsem na mateřské já, Radek se zapojil a vše děláme společně jako rovnocenní partneři. 

Důležité je, abychom se učili vnímat své pocity a do hloubky je prožívat v úrovni duše. Jakmile totiž procítíme velmi silně své potřeby a „správný způsob nastavení našich vztahů“, budeme velmi rychle tvořit požadovaný výsledek. 

Energie, které právě teď vnímám, říkají toto: 

Spoj nástroje, které znáš a užívej je společně. Najdi sebe a svou podstatu a nalaďte se s partnerem do jednoho proudu tvorby. Naučte se cítit a vnímat současně a zcela vědomě. Neoddělujte žádnou část své osobnosti. Energie musí procházet právě teď v úrovni těla, duše a mysli! Nejsi tu proto, abys přemýšlel, ale proto, abys prožíval! Prožitek a jeho energie zcela přirozeně tvoří další prožitky se stejnou energií. 

Krásné novoluní všem, Tínka

Colorterapie "Vztahy a vzájemné naladění se"

Tina Energy® Obraz na plátně, akryl, 70*50 cm cena 2222 Kč

Zítra 15.4.2021 od 20,30 hodin živě