Novoluní v Blížencích, aneb “jdeme do sebe”

Novoluní v Blížencích, aneb “jdeme do sebe”

Dnes 10.6.2021 nastane jeden z nejvýznamnějších novů v tomto roce. Přesně ve 12:52 a bude provázen i zatměním Slunce! Souvisí se znamením Blíženců, kteří ovlivňují tyto orgány a procesy v našem těle: Ramena, paže, ruce, dýchací orgány, průdušky, plíce, nervové spoje pro sensoriku a motoriku, krevní kapiláry (výměnný systém). Doporučuji plavání, vířivku, masáže, pobyt na slunci a u vody a hlavně doporučuji aromaterapii květinami. Vše, co nyní kvete je naladěno na energie, které momentálně potřebujeme. Vnímejte vůni lesa, bylin, kvetoucích stromů a keřů. Příroda vibruje společně s naší životní energií. Není nic léčivějšího než dlouhodobý pobyt v přírodě!

Novoluní v Blížencích, aneb “jdeme do sebe”

 

Právě teď odstartovala energie jedinečného, a dá se říci, že i nejvýznamnějšího, novu v tomto roce. Energie duše se právě teď rozvíjí jako květ z jara. Energie, které proudí, vstupují do brány duše a otevírají úplně novou dimenzi bytí. Naše představy a záměr duše je pevně spjatý se zemí a my nyní můžeme naplno rozvinout svůj potenciál. Každý z nás máme neomezené možnosti. Můžeme tvořit naprosto vše, pokud zůstaneme pevně ukotveni v nitru své duše.

Momentálně jsou na pořadu dne vztahy. Minulé i přítomné, blízké i vzdálené. A právě nyní jdeme do hloubky poznání, tzv. „do kořene“, a rozkrýváme příčiny našich hlubokých vazeb v úrovni duše. Jaké jsou? Jaké byly? A jaké budou? Budou přesně takové, jaké si je vytvoříme. Máme k tomu obrovsky silný nástroj, kterým je naše vlastní vědomí. Pokud respektujeme druhé, jejich vůli a jejich životní energii, můžeme tvořit potřebné pro sebe a svou rodinu. Posun k takto silné tvorbě je revoluční. Nikdy předtím jsme netvořili svůj záměr tak rychle a intenzivně!

Pamatujte, že záleží jen na nás, jaký životní prostor si právě teď zhmotníme!

Vidím moře a cítím sílu větru. Vnímám slunce, hory a lesy. Faunu i flóru. Všechny tyto energie proudí v úrovni mé/naší životní energie. Vnímám obrovskou energii živlů. Cítím sílu a obrovskou pokoru. Nejsem zde proto, abych tyto síly manipulovala, ale proto, abychom žily ve vzájemné symbióze. Viděla jsem nádherného bílého hada s duhovými šupinami. Je to má životní energie. Symbol čistoty v životě. Hadí síla, nebo-li volně tekoucí kundaliní je zhmotněnou silou životní. Cítím, jak má energie roste a jak si razí cestu hmotou. Dívám se do hlubokých zlatých očí beze strachu. Vidím lásku, pokoru a touhu žít. Být a naplnit hmotu čistým záměrem duše bez sebemenší snahy ho ovlivnit, bez touhy cokoliv touto silou ovládat.

Říká se:

„Žij a nech žít!“

„Dej a bude ti dáno!“

„Přej a bude ti přáno!“

Jinými slovy:

„Buď tím, kým jsi a nečiň to, co nechceš sám v budoucnu prožít!“

„ Neraň sebe ani druhé!“

„Říkej pravdu z duše, neboť ten, kdo se ti zadívá zpříma do očí, uzří sám sebe!