Začíná působit novoluní v rybách a s ním přichází i nová etapa lidského vědomí!

Začíná působit novoluní v rybách a s ním přichází i nová etapa lidského vědomí!

Každý nov i úplněk působí 4 dny před a 4 dny po jeho vrcholu! 13.3.2021 Nastane novoluní v Rybách v 11:21 hodin!

Znamení Ryb o novoluní ovlivňuje – Chodidla, prsty u nohou, podvěsek mozkový, šišinka mozková, endorfin, melatonin.

Přichází nová etapa lidského vědomí. 

Pomalu, ale jistě se do našich hlaviček vkrádají pochybnosti o tom, co nám bylo doposud řečeno. Najednou se otevíráme úplně novému pohledu na svět a na sebe samé. 

Hledáme si vlastní způsoby a nástroje k posunu své duše!

Nejsme napojeni, ale propojeni. Plujeme v proudu prvotní energie a naše duše jako by se rozprostírala uvnitř nás samých a současně ve vesmíru. 

V naprosté realitě a pevně ukotveni plujeme svým vlastním životem a zjišťujeme, že vše, co doposud známe je nám neznámé. Že to, co jsme se doposud naučili je nám vzdálené a hledáme sebe a své pravé já!

Znovuzrození našeho vědomí v realitě se projevuje následovně:

 1. Uvědomění si vlastní duše
 2. Přijetí reality v nás i kolem nás. Reality našeho života v této chvíli! (Přijetí dává prostor následné změně!)
 3. „Potlačení strachu“ – toto slovní spojení nevystihuje doslovně energii, kterou cítím! “ Dala by se definovat spíše jako vědomá práce s energií strachu. Jeho přijetí a následná transformace! 
 4. Nabití nových energií, poznatků a informací
 5. Otevření se principu zdraví

Naslouchat své intuici by se mělo stát novým trendem roku 2021. Tato doba je tak neuvěřitelně náročná, že jen my a naše vlastní intuice nás dokáže provést všemi nástrahami bez bolesti a bez újmy. Je jen na nás, jak moc si budeme věřit a kam až zajdeme. Naše intuice a naše duše, stejně jako vesmír nemají žádné limity a omezení. A právě proto, bychom měli zahodit všechna otřepaná klišé a jít si svou cestou, protože:

 • pokud si dovolíme svobodu, budeme svobodní!
 • pokud si dovolíme být šťastní, budeme!
 • pokud se zbavíme strachu, najdeme sebe sami a začneme skutečně žít!
 • pokud přestaneme být obětí, staneme se osobností!

Vnímám energii, která se dá definovat jako „poznej sám sebe a uč se zacházet se svou vnitřní silou.“ 

Ale co je ta vnitřní síla a odkud se bere? 

Je to energie, která pramení z našeho svobodného sebevyjádření, nebo-li z naší silné osobnosti.

Její intenzita odpovídá tomu, jak silnou jsme osobností! Potlačujeme-li své potřeby, naše vnitřní síla je minimální. Naši sílu oslabuje strach z vyjádření sebe samých a vlastních pocitů, neschopnost komunikace o těchto potřebách, neschopnost se prosadit a v neposlední řadě je to špatné zacházení se svou psychikou i svým zdravím. Nejsme-li schopni žít zdravě, tato neschopnost, nebo-li nezdravý způsob sebelásky a úcty k sobě samým, se projeví na naší životní energii. Program vlastní sebedestrukce a naše závislosti ovládají naše vědomí tak silně, že jsme doslova uvězněni ve vlastním nezdravém těle!

Všechny naše omezující programy mysli a velmi silné pocity nespokojenosti nás ovládají a vytvářejí stále další výmluvy a protože vibrační frekvence těchto pocitů je nízká a hutná, velmi rychle se díky tomu tvoří v našem životě i takové podmínky, které podporují náš nezdravý způsob života. Naše nevědomí tedy vytváří pocit věčné nespokojenosti a ten pak tvoří životní prostor nevhodný pro jakoukoliv změnu! Vypadá to složitě, ale vlastně je to jednoduchý princip zákona přitažlivosti v praxi. Sami sebe vystavujeme zbytečně stresujícím situacím, které vyvolávají tlak proto, abychom měli pádné argumenty na otázku: „Proč to nejde?“

A teď, jak z toho ven?!

 1. Pochopit a přijmout fakt, že tomu tak je!
 2. Rozhodnout se pro změnu!
 3. Změnu udělat! Tedy začít konat v souladu se svým záměrem!

A jak podpořit svůj záměr?

 1. Odhodláním
 2. Konáním
 3. Trpělivostí
 4. Využitím všech dostupných nástrojů, které vibrují ve všech vibračních úrovních, tedy v úrovni těla, ducha a mysli!

Samotná meditace vám bez potřebných fyzických kroků nebude fungovat a ani pouhá fyzická změna vám bez psychické pohody a spokojenosti v duši také stačit nebude. Je potřeba se zaměřit na kompletní práci se svou osobností ve všech úrovních současně!