O mně

Tato registrační ochranná známka je skutečnou zárukou energie.

Toto jsem já, Martina Hartmannová.

Všichni mi říkají “Tínko”.

Jsem obyčejná žena s neobyčejnými schopnostmi. Velmi dlouho jsem se zapírala a snažila se utvářet si svou vlastní osobnost podle očekávání druhých. Pravdou je, že mám obrovsky silnou intuici, kterou nemohu ignorovat i přesto, že jsem se o to velmi dlouho pokoušela.

Tínka je úžasnou maminkou. Pro děti i dospělé natáčí již řadu let meditace, videosemináře, pořádá kurzy a workshopy.

Jsem žena, matka, manželka a také jsem jedinečná osobnost! 

Mám dar vidění, vnímání a cítění. Vidím to, co jiní nevidí! Slyším to, co jiní neslyší! A cítím to, co jiní necítí! 

Mou osobnost utváří mé dary a mé zkušenosti. Prošla jsem transformací. Mám zkušenosti ze všech oblastí svého života.

Transformace začíná nespokojeností v životě a končí přijetím reality v nás i okolo nás. K tomuto prožitku ale vede dlouhá cesta. 

A já jsem průvodcem na této cestě.

Mimo svou práci žiji obyčejný život obyčejné ženy se svými dětmi a svou rodinou. Ale dost o mě! Tento web je o vás a o vaší cestě ke spokojenému životu.


Mé motto

Pochopíš-li právě dnes, kolik energie ostatní lidé vkládají do svých činů, aby ti pomohli anebo tě udělali šťastným, najdeš smysl ve věcech, které jsou z pohledu jiných “obyčejné a samozřejmé”. Najednou se ti otevře zcela nový a plně “vědomý” pohled na svět.  Vědomí je úhel pohledu na život. Buď se díváš na věci a situace, které jsou z tvého pohledu “plné energie”, anebo je vidíš “prázdné a bezvýznamné”.  Vidíš-li energie, jsi bohatší než ti, kteří vidí a cítí prázdnotu.