Okamžitá „karma“ pro všechny. Co to znamená?

Okamžitá „karma“ pro všechny. Co to znamená?

Žijeme na planetě absurdit. Dobrák je označen za lumpa a lump je veřejně veleben. Ten, kdo hledá a ctí pravdu je označen za lháře, zatímco lhář promlouvá k masám, sám nedotknutelný. Zlo je veřejně označeno za dobro a dobro za zlo. A pravdě málokdo věří.

Masám je ve jménu obecného dobra nařízeno utáhnout si opasky, zatímco mocným dírky na opasku nestačí. „Uskromni se, zalez a neotravuj! Vím, co je pro tebe dobré, troubo, tak nezlob, poslouchej a plať!“ Vzkazuje boss. „Jde mi přece o tvoje bezpečí, ty můj beránku“, pokračuje, zatímco druhou rukou otevírá dveře ohrady řezníkovi či vlkům.

„Jak je to možné?“ Ptáme se! „Jak je možné, že to Bůh dopustí? Vždyť je to tak zjevné! A on to nechá klidně být? Co je to sakra za chlapa? Má vůbec srdce? A existuje vůbec?“ 

Zjevné křivdy po staletí vyvolávají tisíce podobných otázek. Jenže ony pověstné boží mlýny mlely po staletí tak nějak „na pohodu“. Když jsme si nějakým jednáním škodili, poznali jsme to třeba až v přespříštím životě.

A to teď končí. Ve všech vibračních vrstvách, tedy i pro ty, co se ještě neprobrali ze spánku, už platí, že důsledky činů budou zrcadleny okamžitě. Sestup energií do hmoty tedy bude už pro všechny nesmírně rychlý. Než stačíš vztáhnout ruku na jiného, přiletí facka jak barák! Namydlíš sousedovi schody a už sám válíš sudy až do sklepa. Takhle nějak to bude vypadat. A nejen na úrovni jednotlivce, ale i na úrovni kolektivní a planetární. Leč pozor! Nezapomeňme, že stejná pravidla platí pro všechny, tedy i pro nás! Tak se raději nikomu neposmívejme, abychom se nesmáli naposled!

Radek z webu www.optimalista.cz