Osobnost a sebevyjádření

 

Každý z nás je jedinečnou a naprosto neopakovatelnou osobností!

Každý z nás je nadán jedinečnými schopnostmi. Zdaleka ne všichni si ale dovolíme vše, co je v nás, vyjádřit navenek. Máme obavy, že nebudeme vyslyšeni, pochopeni a oceněni.

Bez vlastního sebevyjádření ale náš život nemůže být úplně šťastný. Každé potlačení našeho přirozeného projevu, omezení našich potřeb a zapírání sebe samých vede k pocitům nespokojenosti s vlastním životem a nenaplněnosti našich tužeb.

Proto je potřeba zbavit se všech svých omezení, rozvinout svoji osobnost naplno a promítnout ji do všech oblastí života. Jen tak se můžeme cítit šťastní, svobodní a uvolnění.