Pohled na energie naší planety od 9.7. do 13.7.2021

Pohled na energie naší planety od 9.7. do 13.7.2021

Článek v audio verzi s vloženou energií vlastního prožitku skrze společnou duši …

Prožitá energie duše je momentálně „jediný“ funkční nástroj k nápravě energií kolektivní úrovně vědomí!

Dívám se do energoinformačního pole naší planety již několik let. Toto pole je stejné jako lidská aura. Jen se nejedná o vyzařování energie jednotlivce, nýbrž o energii celé naší společnosti kolektivně. Je to jen fyzika. Vibrační spektrum energií a já vidím způsob, jakým tyto vibrace působí a co tímto nastavením vzniká.

Upozorňuji na to, že to, co vidím dnes, se v realitě projeví do pár dní. Tudíž, pokud je dnes nastavení takové, způsobí do pár dní toto:

Dnes proudí energie společné duše! Je to krásná a velmi silná energie, která má být v plné šíři rozvíjena skrze komunikaci. Tato energie souvisí se zákonem přitažlivosti a je nastavená následovně:

V tuto chvíli máme na výběr a můžeme ovlivnit události, které se již dlouhou dobu snaží nás i naši planetu převálcovat. Mluvím o stále se opakující situaci související s naším zdravím a zdravím celé naší společnosti!  Jsme jeden tým! Jedna společná duše! Jedna společnost! Jedna energie! Každý z nás vnášíme jedinečnou a osobitou vibraci do společné energie, a tím můžeme ovlivnit to, co se aktuálně děje. Nikoliv však chtěním, společným ovlivňováním ve formě meditací, nebo uváděním „nepravd a zaváděním ostatních lidí z cesty za pomoci šíření ezoterických blábolů, které vedou do minulosti a neřeší aktuální témata dnešních dnů!“

Cítím, že lidé, kteří prožili svou jedinečnou zkušenost, mají otevřít svá srdce a začít pravdivě komunikovat o svých pocitech a svých zkušenostech s transformací. Každý jeden z nás má projevit zájem o kolektivní situaci a přispět svou zkušeností! „A proč?“ Ptáte se, když už jsme mimo tato dění a vzniklá situace se nás prakticky nedotýká, neboť jsme ji vibračně přerostli? Protože je to jediný, a to zdůrazňuji „JEDINÝ“ způsob, jak zvrátit běh událostí a uklidit po sobě ten (promiňte mi to slovo) „bordel“! My všichni společně jako duše jsme se dostali do téhle kolektivní šlamastiky! Trvá to už tisíce let. Cyklili jsme jako duše v neustálém chaosu a kdo si myslíte, že tu ten „čurbes“ udělal? Ano my! My všichni! Není možné nechat naši společnost, aby se v tom vykoupala a jen tuto situaci zpovzdálí sledovat! Je potřeba pomoci ostatním lidem najít cestu ven! A proto máme začít říkat pravdu a směrovat lidi tam, kde jsme my našli pomoc! Naše společnost se hroutí, hroutí se Matrix a hroutí se stará nastavení. Bez směrovky ostatní lidé zabloudí. Právě teď mi přichází toto poselství:

„OTEVŘI SVÉ SRDCE LÁSCE KE SPOLEČNÉ DUŠI. OTEVŘI SVOU MYSL A VĚDOMĚ SE ROZHODNI PŘISPĚT SVOU ZKUŠENOSTÍ K TOMU, ABY NA SVĚT OPĚT MOHL VSTOUPIT ŘÁD, HARMONIE A STABILITA. LÁSKA, KTEROU CÍTÍŠ, JE NEOMEZENÁ A TOUŽÍ PROLOMIT BRÁNU INDIVUDIALITY DO KOLEKTIVNÍ ÚROVNĚ. NEJSI NA SVĚTĚ SÁM A TVÁ ZKUŠENOST JE TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MŮŽEŠ POSKYTNOUT! BUĎ SOUČÁSTÍ SPOLEČNÉ DUŠE! BUĎ A ŘEKNI KDO JSI! PROČ JSI ZDE A KUDY SI KRÁČEL TY SÁM!!! VŠE OSTATNÍ SE JIŽ UDĚJE SAMO! VĚŘ, ŽE DÍKY TVÉ LÁSCE SE MOHOU STÁT ZÁZRAKY. VĚŘ, ŽE DÍKY TVÉ UPŘÍMNOSTI A PRAVDIVOSTI SE MŮŽE ZMĚNIT CELÝ SVĚT. VĚŘ, ŽE TVÁ LÁSKA A VÍRA POMŮŽE OSTATNÍM VĚŘIT. VĚŘ, ŽE TVÁ ZKUŠENOST MŮŽE OSTATNÍ OBOHATIT. VĚŘ, ŽE TY JSI TEN NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A VĚŘ, ŽE JE TOMU TAK I VE SPOLEČNÉ DUŠI. VĚŘ, ŽE MY SPOLEČNĚ JSME TI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ!“

Právě teď se píší nové dějiny lidstva!

Děje se jen to, co my sami dovolíme! 

Přírodní doplněk stravy – hlíva ústřičná a enzymy, čaga, ananas, papája a vitamín D.

Hlíva ústřičná a čaga jsou houby s obrovskou životní silou a vysokou vibrací. Mají velmi silnou energii, kterou nám pomáhají „navibrovat“ se do „vysokých otáček“. Jsme-li nemocní, nacházíme-li se v nízkých vibracích, pomáhají nám doplňky stravy z hub a rostlin, včetně Raw superfoods, dostat se rychle zpět do výšin. Tento přípravek harmonizuje energie těla, omlazuje a také pomáhá opravit celistvost naší aury, která byla narušena například operací, či zraněním fyzického těla. Enzymy a další tělu prospěšné látky „navibrují“ vaši životní energii i po těžkých traumatech.