Poradce bydlení

Jsem poradce v oblasti bydlení

Proč se mnou?

Michal Schich – prodej nemovitosti s profesionálním konzultantem.

Proč prodávat nemovitost za pomoci profesionálního zprostředkovatele? Aneb „zvládnu to i sám nebo ne?“ Velká část prodávajících se domnívá, že zaplatit někomu třetímu za službu, jakou je zprostředkování, je drahé, a zkrátka zbytečné… Opak je pravdou. Téměř vždy se vyplatí svěřit nemovitost odborníkovi, který perfektně zná jak obchodní specifika prodeje, tak právní náležitosti, a má správné a především desítkami prodejů odzkoušené nástroje, jak maximalizovat zisk z prodeje nemovitosti. Znamená to, že správně nastavená spolupráce s obchodníkem Vám přinese peníze navíc. Důležitá je ochrana před podvodníky, spekulanty, a kupujícími, kteří zkrátka na financování Vaší nemovitosti nemají, anebo mají „jen“ nesprávné představy. Mnohokrát jsem se setkal s příběhy lidí, kteří v dobré víře vstoupili v jednání se zájemcem o koupi, ale nedostatek zkušeností na obou stranách způsobil, že z jednání časem sešlo, přičemž prodávající tak marně vynaložil nesmírné množství svého času a mnohdy i nemalých finančních nákladů. Realitní zprostředkovatel celý proces prodeje uchopí tak, aby všechny kroky vedly buď ke zdárnému prodeji, anebo aby byl prodávajícímu jeho čas finančně kompenzován. Zmařené jednání s kupujícím může mnohokrát zcela zásadně poškodit prodávajícího v tom smyslu, že mu nesplněním očekávaného prodeje unikne zásadní příležitost (koupě jiné nemovitosti, investice, atp…) anebo dokonce dojde ke změnám na realitním a finančním trhu tak podstatným, že prodej nemovitosti už nelze za srovnatelných podmínek realizovat. Poskytuji pochopitelně i doplňkové služby, právní zázemí, a obchodní know-how.  Naprosto klíčovou charakteristikou zprostředkovatelské činnosti je nesmírné množství aktuálních informací a „tipů“, k nimž se prodávající bez zkušeného zprostředkovatele prakticky nedostane. Pokud zrovna nejste právník, budete pravděpodobně zcela zásadně tápat ve všech potřebných smluvních náležitostech,  jednání s katastrálním úřadem, stejně jako v otázkách daňových. Proč já? Vzhledem k velikosti našeho trhu se v Česku pohybuje  naprosto neadekvátní množství realitních kanceláří a nejrůznějších zprostředkovatelů. Srování se sousedním Německem ukazuje, že je u nás asi trojnásobný „nadstav“ realitních zprostředkovatelů, navíc mnohdy pramálo kvalifikovaných, pouze s krátkou praxí. To logicky způsobuje, že na trhu můžete narazit na zprostředkovatele, kteří jsou jaksi podřízeni svému výdělku. To je smutná pravda. Prodej nemovitosti se mnou však znamená, že svěřujete takto důležitou věc profesionálnímu obchodníkovi, který má zázemí, stabilitu, a především zodpovědnost vůči své pověsti, složitě budované po dobu 12 let.

Jistě není v zájmu žádného vlastníka nemovitosti svěřit její prodej někomu, kdo bude prodej urychlovat v zájmu svého osobního prospěchu a jednorázového výdělku.

Prodejní proces – jak to probíhá ? 
 
      a) S realitním specialistou se uskuteční prvotní schůzka, jejímž účelem je zejména prodiskutovat s prodávajícím jeho záměr, jeho výchozí situaci a načrtnout nejvhodnější řešení. V této fázi s prodávajícími diskutuji vhodnou cenu, vhodnou dobu prodeje atd. b) Následně je podepsána smlouva potřebná k vytvoření nabídky předmětné nemovitosti. Společným jmenovatelem je však nastavení základních vztahů, cenové představy prodávajícího, doby prodeje, a také odměny obchodníka. c) Profesionální nafocení nemovitosti následuje ihned poté. Jedná se o službu, na které si naprosto zakládám, a která významně zvyšuje atraktivitu prodávané nemovitosti a pomáhá rychlosti prodeje. d) Realitní specialista umístí efektivně sestavený a schválený inzerát na největší realitní servery. Efektivitu inzerce na jednotlivých realitních portálech průběžně vyhodnocujeme. e) Následují osobní prohlídky s potencionálními zájemci. Velkou výhodou pro prodávajícího je moje úzké propojení s finančním konzultantem, který s klienty následně probere finanční situaci klienta. f) Sepsání rezervační smlouvy s vážným zájemcem, a to výhradně po důsledném projednání vyhovujícího „scénáře“ celého obchodu, jak po stránce časové a logistické, tak po stránce financování. g) Navržení smluvní dokumentace (kupní smlouva). Smlouvy vyhotovuje právní oddělení a jsou v procesu před samotným podpisem několikrát kontrolovány. h) Pomoc s vyřízením hypotéky, efektivním pojištěním nové nemovitosti, zanesení všech dokumentů na katastr a jednotlivé kroky, které vedou k převodu nemovitosti na nového vlastníka. Po celou dobu (do provedené vkladu vlastnických práv kupujícího) jsou veškeré finanční prostředky v úschově na vázaném účtu. Po celou dobu transakce je kladen maximální důraz na bezpečnost. Díky efektivnímu systému a bohatým zkušenostem dokážeme řešit i ty nejsložitější případy tak, aby převod vlastnictví nemovitosti proběhl dle představ všech zúčastněných. Garantujeme profesionální přístup, špičkové zázemí, dlouholetou zkušenost v oboru realit, reference našich klientů z minulých obchodních případů… Michal Schich – realitní specialista s 12letou zkušeností
Prodej nemovitosti s profesionálním konzultantem 
 
Často si kladu otázku, co mě vlastně na mojí práci baví. Musím si odpovědět tak, že nejvíce mě baví kontakt s lidmi a z toho plynoucí radost z realizace obchodu samotného. S oblibou říkám, že prodej nemovitostí je pro mě zcela zásadně o příbězích jednotlivých lidí, které u toho potkám. U prodeje nemovitostí se obecně snažím maximalizovat prospěch prodávajících. To však platí jen za podmínky, že nabídka bude perfektně vyhovující i pro protistranu a obě strany obchodu budou zároveň maximálně ochráněni před riziky, které sebou  převod vlastnictví přirozeně nese. Mým klíčovým mottem je: „Upřednostňuj kvalitu práce před kvantitou a preferuj prospěch svých klientů před prospěchem či pohodlím svým vlastním“. Realitní trh se vyvíjí, a s ním i potřeby a nároky klientů. Jsem zastáncem myšlenky, že služba realitního zprostředkovatele dnes už nemůže být jen o samotné realizaci prodeje nebo pronájmu nějaké nemovitosti, ale zcela zásadně by v ní mělo figurovat ucelené poradenství, založené na dlouhodobém partnerství realitního konzultanta a jeho klientů. Když navazuji spolupráci s novým zájemcem o moje služby, vždy se dotyčného ptám, zda můžeme být partnery pro otázky týkající se realit po dobu mnoha let, s cílem dozvědět se, zda, a případně do jaké míry, mě nevnímá jako pouhého realitního řemeslníka. Nesmírně mě baví soustředit se na servis “od A do Z”, kde je maximalizována úspora času a starostí obou stran realitního obchodu. Když se dívám na prostředí v některých státech západní Evropy, je mi jasné, že realitní trh v Česku ujde ještě veliký kus cesty. A já osobně u toho hodlám být. Prodej nemovitosti se mnou  znamená, že svěřujete takto důležitou věc profesionálnímu obchodníkovi, který má zázemí, stabilitu, a především zodpovědnost vůči své pověsti budované po dobu 12ti let. Neváhejte se na mě s důvěrou obrátit jak při prodeji, tak i při pronájmu Vašeho nemovitého majetku. Michell Schich Realitní specialista