Projev mé duše, poselství sebevyjádření

Projev mé duše, poselství sebevyjádření

Vnímáte-li informace, které přicházejí a současně s nimi i člověka, který tyto informace předává jako konkurenta, pak je potřeba procítit si záměr vaší duše a změnit úhel pohledu. Otevřít se vědomí, že všechno co přichází, má svůj význam a přichází skrze toho, kdo je vybrán a připraven. Připraven sdělit tyto informace s energií lásky. Bez boje, konkurence, nepochopení a bez ega. Pouze v rámci vlastního projevu duše, a to bez záměru a bez manipulace. Je těžké cítit a vidět věci, které ostatní nevidí. Je těžké být taková, jaká jsem, když to ostatní necítí. A já jsem přesně taková. Jsem to já. Je to má duše, která vnímá, vidí, cítí a předává vše tak, jak to přijímá. Nic neočekává. Nic nehledá. A s ničím nebojuje. Je jen sama sebou. Jsem jaká jsem. A proto říkám, co cítím a co vnímám. Jsem to já a má otevřená komunikace, skrze mou duši. A kdo chce, tak ji přijímá. A kdo nechce, má přece svobodnou vůli být sám sebou a vnímat svět svýma očima. Svým vlastním úhlem pohledu. A proto nechme každému, ať se svobodně projevuje.

Toto poselství společné duše předávám jak mi právě teď přichází.

Vaše Tínka

#poselstvi #vedomi #laska #pochopeni #vedma #videni #vedeni #prijeti #jednota #sebevyjadreni #duse

Horké novinky na webu

Princip životní energie

Určitě to znáte. Sedíte doma vycucaní jak citrón a tupě zíráte na bednu. Děti zlobí a vy chcete mít alespoň chvilku klidu, protože máte pocit,

Read More »