Vhled do aktuálních energií. Poselství energií na měsíc srpen!

Vhled do aktuálních energií. Poselství energií na měsíc srpen!

Audiovyjádření duše ve formě audiočlánku

Nastává období tzv. “očisty”. Předem bych chtěla zdůraznit, že energie zjemňují a zesilují podle toho, v jaké vibrační rovině se pohybuje naše aura, tedy naše individuální energetické pole! 

Někdo se ocitne na pokraji sil a jiný bude jen jemně přenastavovat své dosavadní hranice. 

Energie, která právě teď začíná proudit, by se dala popsat jako jemná transformační vlna v úrovni ega, tedy naší osobnosti a bude se dotýkat našich vztahů, partnerství, rodiny, vztahu k sobě samým a k našemu zdraví, včetně všech nevyřešených nebo nepochopených situací. Hlavně se bude týkat posunu v těchto oblastech směrem k harmonii. Ale každý posun je příjemný! Většinou vysoká energie, která přichází, vyráží všechny staré a dlouho usazené energie v nás, které již nejsou v souladu s vibrací nové vlny transformace. To sebou v našem životě nese spoustu překážek, neboť je potřebné zbourat všechny mýty, vzorce chování a zbavit se všech “škodlivých” návyků a také sebedestrukčních vzorců.

Doba, ve které se právě teď nacházíme, není jednoduchá, ale je potřebná! Naše planeta si vybrala změnu přístupu k ní samotné, protože by jinak zanikla. V době, která nás čeká, v době věku Vodnáře, již není dovoleno planetu nerespektovat, anebo ji dokonce přehlížet. V každém okamžiku je potřebné myslet na to, že naše Země a naše planeta potřebuje péči stejně jako my sami. Pamatujte na má slova! Doby, kdy jsme se ještě mohli chovat ignorantsky, skončila. Spolu s věkem Vodnáře přišlo také nové paradigma, které jsem nazvala “NOVÁ ZEMĚ”. Toto paradigma není o tom, že se všichni přesuneme někam do Vesmíru a naše duše budou vesele tančit někde jinde. Toto paradigma sebou nese zcela vědomý přístup k našemu zdraví a k našim energiím a vědomí, že naše společné vyzařování, tedy kolektivní energoinformační pole), je potřebné naladit na energie věku Vodnáře, ale to bez naší proměny a změny našich postojů vůči ekologii a energiím, včetně přístupu k naší tvorbě, zde v této realitě, nepůjde! Prosím, neberte tato slova na lehkou váhu. Všechno, co se okolo nás děje, se děje právě proto, abychom pochopili, že už to takhle dál nejde! Je potřeba se začít zajímat o energie a nastoupit na cestu duše! Je potřeba se otevřít vědomému životu v souladu s energiemi a naši životní energií. Je potřeba si uvědomit, co je v našem životě skutečně důležité. Uvědomit si, že na prvním místě je naše zdraví, nikoliv, jak si lidé myslí, např. zdánlivá svoboda ve formě bezproblémového cestování, či svobodné stravování se v restauračních zařízeních. Je to naše vědomí, že naše zdraví je tou největší životní prioritou! 

Naše planeta nám dala ještě jednu, POSLEDNÍ, šanci na kolektivní změnu vnímání a my ji marníme tím, že stojíme dlouhé fronty na očkování, které stejně není zárukou ochrany a neuvědomujeme si, že naše tělo má ten nejdokonalejší imunitní systém na světě. A víte, proč je dokonalý? Protože ho tvořil Bůh, Vesmír, Zdroj, naše společná duše! Ať tuto sílu lásky nazvete jakkoliv, pořád je to naše duše a má přesah daleko za hranice hmoty. Pokud splyneme s jejím proudem , hmota nás nemůže ovlivnit, ale my můžeme ovlivnit hmotu! Tedy přesněji, její tvorbu, její vibraci, svým energoinformačním polem (aurou), a tím ji na základě zákona přitažlivosti tvořit! Bože chraň nás před naším myšlením a chtěním, které způsobuje, že jdeme cestou vlastní sebedestrukce!

Duše je věčná! A naše tělo vydrží jen tolik, kolik mu naložíme! Přestaňme se hnát za hmotou a přibližme se duchu, kde je splynutí, harmonie, láska, pokora, zdraví, vědění a moudrost naší společné duše! Přibližme se sobě.

Aktuální vysílání k tomuto tématu, viz video …

Naučme se zacházet se svou energií, pečovat o ni a milovat svou duši. Naučme se  navzájem si pomáhat a společně v této energii půjdeme ruku v ruce budovat zdravou planetu! Bez iluzí! V reálném a hmotném světě naladěném na naši duši! Na proud našeho společného zdraví ve zdravém a svobodném životním prostoru. Rádi vám s mým manželem ukážeme cestu. Stačí jen, když budete naslouchat! S láskou, Tínka