Poselství „společné duše“ na měsíc říjen

Poselství „společné duše“ na měsíc říjen


Láska, sounáležitost a procítění stejné duše!

Každý z nás čekáme na to, až se budeme moci vrátit k sobě. Uvnitř nás je třináctá komnata. 

Je to naše duše, která je tento měsíc plná lásky a sounáležitosti.

Pocit sounáležitosti je pocit, že člověk někam patří!

 

Hledáme sebe a ani nevíme, že současně hledáme i naši duchovní rodinu. Je to vedlejší produkt naší práce na sobě. 

Kdysi před lety jsem napsala článek, který se jmenoval: „Proč se cítím ve své rodině jako cizinec?“ A tento měsíc je o vyjádření energií sounáležitosti. Je o nás a o pocitu domova, který prožíváme pokaždé, když můžeme sdílet své pocity. Neboť naše pocity jsou vyjádřením naší duše. Jedině v kruhu blízkých a stejně naladěných lidí je možné se zcela otevřít a dát najevo, co opravdu cítíme. 

Láska k sobě samému – láska ke své duši a jejímu vyjádření je prvotním předpokladem pro zdravé vztahy „Nové doby“. Milovat svou duši beze zbytku je jediným kompasem na cestě k harmonii. Ale co je vlastně duše? Duše je domov – duše jsou vztahy – duše je odraz nás samých v jediném okamžiku propojení – v úplné a plné prožívané sounáležitosti s ostatními. Je a není to jednota. Je a není to propojení. Je to láska k prvotní energii a víra ve svou duši. Je to intuice a pravdivost duše. Je to jedinečnost – sebevyjádření a otevřená komunikace. Naprosté splynutí se sebou samým a svou podstatou.


Je to energie duše ve své kráse!

Procítění duše ve své kráse v Mp3 (meditace)
Obraz s názvem "Cesta k duši"