Právě teď se děje! Hodiny bijí na poplach!

Právě teď se děje! Hodiny bijí na poplach!

Hodiny bijí na poplach. Esoterika končí. Existují mnohem láskyplnější cesty čištění našich energií. Tik ťak! Hodiny bijí na poplach.

Esoterika je založena na programu sebedestrukce a věčného hledání vlastních chyb. Neustále máme pocit „nedostatečnosti“ a bičujeme se za to, že naši rodiče vytvořili to a naši partneři zase ono! Také chceme chránit své děti od negativních energií a raději vše z pocitu oběti vezmeme na sebe!

Zamysleli jste se někdy nad svým chováním? Já ano. A vyšla mi z toho zajímavá tajenka!

Uvědomila jsem si, že každá energie, kterou vyšlu, má svůj protipól. Bohužel pro nás ovšem nejsou následky našich energií vidět okamžitě, ale v realitě se zhmotňují dle úrovně ne-vědomí cca 3-6 týdnů, ve střední vrstvě ne-vědomí a ve spodní vrstvě 6-12 měsíců.

Jakmile jsme po této době vystaveni následkům svého zhmotňování, připíšeme to špatnému počasí, karmě, anebo nepřízni osudu! A vůbec si neuvědomujeme, že to my před nějakým časem tuto energii vyslali!

Naše pocity oběti nás nutí stále dokola se motat v kruhu a tzv. „na sobě pracovat“ od rána do večera. A přitom stačí se ve hmotě vyčistit zdravou stravou a správně zvolenými doplňky stravy. Vím to z vlastní zkušenosti. I já jsem se dva roky motala ve stejném kruhu, jako nyní vy. Meditovala jsem na to a ono. Podstupovala terapie a další čištění. A posun byl minimální.

Až teprve teď, když jsem si navnímala doplňky stravy a konzumuji Raw Superfood se skutečně čistí mé tělo i mé energie. Zjistila jsem, že čistota fyzického těla přímo úměrně souvisí s čistotou energií. Povolené nástroje jsou jen ty, které respektují energii všech zúčastněných a nejedou tzv. „na dluh“. Mezi tyto nástroje patří colorterapie, aromaterapie, muzikoterapie a aroma masáže těla. Zde se totiž využívá nevyčerpatelných fyzických zdrojů energie jako jsou barvy, tóny a vůně. A tato energie nedeformuje ani zdroj, ani klienta. 

A v neposlední řadě „kartáři a esoterici.“ Také jsem na svém začátku chvilku vykládala karty a dělala terapie, ale pochopila jsem, že klienti jsou lidé, kteří nemají vlastní pocit zodpovědnosti za svá rozhodnutí a vydali by i poslední peníze za to, kdyby jim někdo řekl, co mají dělat. I toto souvisí s programem „nedostatečnosti“, tedy malé míry sebevědomí a pocitu, že nejsme dost dobří na to, abychom udělali vlastní rozhodnutí. Samozřejmě zde hraje roli i obrovský strach zvolit si sami svou cestu!

Mohu o všech těchto prožitcích psát naprosto autenticky, neboť jsem všechny cesty v mé minulosti prošla. Vždy jsem ale došla do bodu, kdy jsem vše staré ukončila a vydala se novou cestou, která odpovídala mé vibraci. A díky Bohu za to, protože nebýt zdravého životního stylu a Raw potravin, své nepochopení vlastní transformace bych odnesla zdravotně. 

Je zajímavé, že když jsem se začala čistit zdravou stravou, cítila jsem, že to bylo v poslední chvíli. A během pár dní soustředěné detoxikace jsem si uvědomila všechny situace, ve kterých jsem se rozhodla jinak, než bylo správné. Samozřejmě vím, že v tu dobu to správné bylo, protože bych vám teď nemohla vyprávět svůj pravdivý příběh. Toto je má osobní zkušenost!

Čisté tělo, čistá duše! Raw Superfoods

Potraviny, které jsou nejzdravější a nejprospěšnější na této planetě. Potraviny, které jsou plné vitamínů a antioxidantů. Potraviny, které nemají žádná “ale”. Potraviny, které zkvalitní a prodlouží váš život. Nejlepší životní investice je vždy do našeho zdraví!