Nový článek- Příběh síly jedné duše

Nový článek- Příběh síly jedné duše

Duše je nejsilnějším nástrojem tvorby, který máme. V lásce a čistotě, která je v ní obsažena, se skrývá nedozírný potenciál možností. Víte kolik energie dokáže duše vyprodukovat při své tvorbě? Pokud si uvědomíme, že energie nemá hranice, pak nám musí být nad slunce jasné, že hranice neexistují. To ale neznamená, že bychom se měli ubírat jinou než svou vlastní cestou a tvořit své vlastní zdravé energie!

Zkuste se zamyslet nad tím, proč bychom svým jednáním a svou energií neměli ovlivňovat nikoho jiného než sebe samé?

Myslíte si, že máme právo zasahovat do energií jiných lidí, pokud nás o to sami nepožádají?

Víme, jak se tvoří karma? Tedy přesněji řečeno „cyklus pochopení“?

Z mých vlastních zkušeností vím, že vzniká právě na základě námi vyslané energie. Tedy tehdy, když ovlivníme druhého svou energií „bez pozvání“, anebo když vyšleme svou energii (např. vztek, nepochopení, žárlivost, strach nebo pocit zadostiučinění, tedy zvrácený pocit spravedlnosti) směrem k druhému! Je proto velmi důležité, abychom si byli vědomi své energie a na základě tohoto faktu se stali mistry své vlastní tvorby. Je důležité naučit se zcela vědomě dávat impulzy svému myšlení a současně se otevřít těm „správným“ pocitům.

Ale jak to udělat, abychom mysleli pozitivně a cítili při každé myšlence vděčnost, případně „správný“ pocit, který dokáže danou myšlenku podpořit a realizovat?

Z mé praxe vím, že jediná cesta vede přes pochopení vlastních omezení a rozkrytí vnitřní válečné hry s názvem „nevědomé ego a jeho manipulace“. Současně by mělo dojít k rozkrytí toxických programů, které si neseme z dětství, nebo i z jiného života, kde nedošlo k pochopení!

Jistě si říkáte: „Co? Nevědomé ego? To se mě netýká!“

No, možná, že skutečně netýká. Ale zkuste se zamyslet. Daří se vám v životě vše přesně podle vašich představ? Jste spokojeni? Máte úžasný vztah a funkční rodinu? Dostatek hojnosti ve všech oblastech života a jste naplněni a v harmonii v každém okamžiku? Pokud ano, gratuluji. Pak jste si skutečně vědomi své duše a tvoříte velmi mistrovsky svůj život! Je-li ale opak pravdou, pak s vámi vaše nevědomé ego manipuluje a udržuje vás v nevědomí, protože je to jediný způsob, jak vás neustále ovládat, aniž byste jej odhalili. Takto tvoříte na základě svých omezení a nevědomě jste obětí vlastního manipulativního ega!

Každý program i vzorec chování, který máme v sobě, tvoří naši realitu. Každá energie, i ta, o které víme, a hlavně ta, které si prozatím nejsme vědomi, se promítá do tvorby našeho života! Jako bychom měli před sebou velké zrcadlo a vše, co je na povrchu i hluboko uvnitř, se díky našemu odrazu okamžitě zhmotní. To je zákon přitažlivosti! Je to jeden z vesmírných zákonů, které fungují nejen na nás jako jednotlivce, ale stejně tak i na úrovni kolektivu a v neposlední řadě i celoplanetárně, jako celkový součet všech našich energií. Nejen, že každá figurka na šachovnici má svůj vlastní odraz, ale i všechny figurky společně na šachové desce vyzařují jedno velké energoinformační pole.

Když si uvědomíme, jak energie fungují, není těžké pochopit, čeho se na sobě navzájem, byť i nevědomě, díky vnitřní manipulaci ega, dopouštíme.

Tvořit svůj vlastní život na základě nevědomého přístupu k tvorbě je bláhové, ale budiž. Domnívat se ovšem, že když pošlu svou energii a současně s ní i svůj odraz do kolektivního pole, přispěji k pozitivní změně čehokoliv je přinejmenším šílené!!! Ego v sobě totiž skrývá programy sebedestrukce, manipulace, pocitu oběti, zadostiučinění, touhy vlastnit, ovládat druhé a další neméně podstatné programy.

Z jakého důvodu, by se měla naše tvorba na kolektivní úrovni lišit od tvorby našeho, řekněme „soukromého“, života? Když se vám životě nedaří, myslíte si, že to bude na kolektivní úrovni jiné? Skutečně věříte tomu, že když nedokážeme tvořit svůj šťastný život, dokážeme vytvořit šťastnou planetu bez boje a změnit svět podle svých představ? Nemyslíte, že bychom měli všichni začít nejprve u sebe a tvořit nový svět teprve až budeme mít dostatek zkušeností?

Myslíte si, že na základě toho, co víme o energiích a zákonu přitažlivosti, je doopravdy možné, abychom poslali čistou energii v situaci, kdy jsme ovládáni a manipulováni vlastním egem a nemáme o tom ani potuchy? Jestli to tedy možné je, tak z jakého důvodu nám to nefunguje v našem osobním životě?

Víme, že se náš vnitřní svět odráží v naší tvorbě vnějšího světa.

Tak z jakého důvodu se nesnažíme poznat svůj vnitřní svět a změnit to, co nám nevyhovuje, aby se tato změna mohla opět projevit i venku?

Není možné, že je to jen způsob, jak odvést naši pozornost od skutečně důležitého vnitřního světa (pocitů a myšlenek a vlastní síly vědomí), který může do důsledku ovlivnit to, jak bude vypadat realita vnějšího světa!? Jste-li ochotni vidět svůj vnitřní svět, pak jste právě nalezli odpověď …