Princip harmonie, rebalancujeme!

Princip harmonie, rebalancujeme!

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč procházíme v našem životě extrémy?

Právě teď mi přichází impulz a já se ho snažím uchopit. Cítím pocit harmonie. Vnímám ho do hloubky a nacházím odpovědi na své otázky. 

Před časem jsem procházela velmi silným obdobím, které by se dalo shrnout jednou větou: “Návrat k sobě samé a k principu života!”

Byl to jeden extrém.

Hledala jsem cestu k sobě samé a ke své duši. Tedy procházela jsem fází “duchovna”. To trvalo několik let. Pak přišel druhý extrém s názvem “návrat do hmoty”! A jeden neuchopitelný a tenkráte pro mě i nevyřešitelný problém “JAK?”

JAK SE UZEMNIT, VRÁTIT SE DO REALITY A ŽÍT ZCELA HMOTNÝ ŽIVOT POTÉ, CO JSEM ZROVNA SPADLA TAM SHORA! 

A jak už to tak po dlouhém a vysilujícím hledání bývá, přišel princip “harmonie” a zjištění, že je zcela nevyhnutelná.

O dokonalém vyvážení ve svém životě sní asi každý z nás. Já tedy opravdu intenzivně! Právě teď cítím až bytostnou potřebu uvést do stavu harmonie všechna témata, která procházím a současně tuto harmonii promítnout do všech oblastí svého života! Nejsem z těch, kteří důležité věci odkládají a proto jsem se hned vydala na cestu “rebalancingu”

Že nevíte, co to je? Pomohu vám …

No a pak mě to trklo. Černá a bílá, světlo a tma, extrémy a protiklady … Vždy jsem se soustředila buď na černou nebo na bílou. Ale kde je šedá? Kde je ono magické propojení?

Zlo i dobro existují od pradávna. Jedno bez druhého je utopie! Stejně jako naše pocity. Jakmile si zažijeme oba extrémy, dojdeme k závěru, že harmonie je v pochopení a přijetí obou stran jedné mince. Takže panna nebo orel? 

Technika rebalancingu je jednodušší, než se zdá! Jde jen o správné vyvážení polarit a navnímávání si správné dávky energie! Propojením obou pólů se stáváme celistvými a využitím správné energie ve správné intenzitě také mistry vlastní tvorby. 

Základem tohoto životního principu jsou:

  1. Přijetí
  2. Pochopení
  3. Trpělivost
  4. Důvěra
  5. Vložená energie
Dojdeme-li do tohoto bodu, je na nás, jakým způsobem budeme balancovat!

Kolik energie vložíme do každého z těchto bodů a hlavně, jakým způsobem budeme řešit situace, které nám každý den přicházejí do cesty. Doporučuji se řídit intuicí a rebalancovat v každém okamžiku.

Soustředit se na bod “harmonie” a vytvořit tak dokonalou rovnováhu ve svém životě!

A Protože si uvědomuji, že zdraví je na prvním místě!

Tematické zdravé balíčky jako např. detoxikační balíčky a balíček na redukci hmotnosti, hormonální nerovnováhu, balíček pro obnovu životní energie a další úžasné produkty plné energie. 

Např. Obnova Životní Energie A Restart