Princip intuitivní volby každé duše, princip svobodného života!

Princip intuitivní volby každé duše, princip svobodného života!

Každou vteřinu svého života máme na vybranou! 

Většina z nás se řídila nebo řídí rozumem, ale co skutečně cítíš?

Má zkušenost je taková, že se neustále řídím svou intuicí. 

Intuice, která vychází ze středu duše, je totiž oproštěna od všech mantinelů a jako jediná v tomto světě je pravdivá. Nikdy tě nezklame! Nikdy ti nezalže! Nikdy tě nezavede špatným směrem! Pokud se tvá intuice a tvá duše probudí do reality, je to jako bys kormidloval loď jménem LÁSKA každý den v klidných vodách svobodného oceánu.

A jak je to možné?

Protože duše je součástí něčeho většího, než jsme v tuto chvíli schopni pochopit. Duše je součástí prvotní energie, duše je součástí vesmíru a je v ní obsaženo vše, co se kdy událo, vše, co se kdy řeklo, i to, co kdy kdo z nás vykonal. Tyto informace jsou jako databáze samotného života na Zemi i ve vesmíru!

Že to není možné? Ale je!

Důkazy o tom, že tomu tak je se staly součástí mě samotné, neboť jsem se propojila se svou duší. Našla jsem svou podstatu a splynula s ní v jedno.

A ty!? Můžeš také najít svou duši, propojit se se svou intuicí a žít svobodný a zcela harmonický život!

Ptáš se jak? Prostě tak, že se vydáš na cestu ke své vlastní duši! 

To, co se právě teď děje okolo nás, všechny ty zákazy a omezení nám ukazují jediné. Naši vnitřní nesvobodu a potřebu zůstávat stále uvězněni ve strachu, bolesti a programu vlastní sebedestrukce. 

Ano, je tomu skutečně tak!

Neumíme žít svobodně! Neumíme se svobodně rozhodovat! Neumíme být svobodní, protože většina z nás neumí naslouchat své duši, která k nám promlouvá skrze intuici. Málokdo si uvědomuje, že nalezení své duše je klíčem k životu bez mantinelů a bez hranic!

Když se ti nelíbí, jak se k tobě partner chová, co uděláš? Rozejdeš se s ním? 

Když se ti nelíbí, jaký je tvůj život, co uděláš? …

Hledáš-li odpovědi na své otázky, hledej je tam, kde skutečně jsou! 

Hledej je uvnitř své duše! Nikde jinde je nenajdeš! Ale nespoléhej se přitom na druhé! Inspiruj se, ale řiď se vlastní intuicí! 

Uč se, ale nechtěj, aby někdo tvé lekce prošel za tebe!

Buď zodpovědný a nepřehazuj svá rozhodnutí na jiné! 

Buď trpělivý a nedrž nad sebou bič! 

Hledej neustále odpovědi, ale ne učitele! Nehledej toho, kdo ti řekne, co máš dělat, nýbrž toho, kdo předává své zkušenosti. 

Oprosti se od strachu! 

Říkáš si, že to nezvládneš, že jsi na to sám? Neboj se kráčet svobodně a naslouchat své duši! Ona tě vždy zavede tam, kde máš hledat své pochopení. Ale vyvaruj se závislostí!

Studuj, hledej, prožívej a otevírej bránu do hloubky své duše. Vždy dělej to, co cítíš! Žádná zkušenost není špatná a žádná cesta, není marná! I kdyby na konci ní čekalo jen pouhé pochopení! 

Rozhodni se a vykroč, neotáčej se zpět a hledej nástroje, které tě ke tvé duši zavedou! 

Kráčet a hledat ale musíš sám! 

Najdi mapu, najdeš cestu! 

Hledáš zkušenost. Na svém prvním kroku proto vyhledej toho, kdo již svou duši našel! Byl-li moudrý, zanechal svou stopu, svou zkušenost, protože od své duše věděl, že za ním budeš kráčet!

Autorka: Tina z webu www.optimalista.cz


Podpořila jsem tvůj záměr? Ano.... ?

Podpoř i ty můj záměr tvořit i nadále to, co je potřebné!