Princip nepochopení, princip bolesti!

Princip nepochopení, princip bolesti!

Ušla jsem velmi dlouho cestu k vlastní duši a zážitky, které si z této cesty odnáším, jsou velmi silné. Přiznám se, že většina z těchto zkušeností je spojená s fyzickou i psychickou bolestí.

Na své cestě jsem se naučila jedno zásadní pravidlo, a to, že nepochopení bolí. Cesta duchovního vývoje každého člověka má různý směr a různý účel. Cesty se v mnohém podobají a současně jsou tak odlišné. Jeden metr ale platí pro všechny duše, které se vydaly na svou cestu a měří každé stejně, jak moc z dané lekce nepochopily.

Všimli jste si někdy, že opakujeme-li ve svém životě stejné chyby, procházíme stále stejnými situacemi, které více a více bolí?

Čím více se bráníme změnit svůj stávající vzorec chování a přiznat si pravdivě, jaký podíl máme na dané situaci, je to stále ostřejší!

Např. vztahy, že? Známe to všichni! Hledáme si pokaždé stejný tip muže a když dojde na další rozvod, divíme se, že tato opakovaná zkušenost je ještě bolestnější, než ta předešlá!

Z našich selhání obviňujeme lidi okolo sebe. Opakuje-li se stejná zkušenost podruhé, je čas se nad ní zamyslet! A proč bych to dělala? Protože každá další zkušenost je tvrdší a bolestivější. Až teprve teď po několika letech mého putování dokážu vidět to, co jsem kdysi odmítala a nalít si tzv. čistého vína. Přiznat si pravdu o svých skutečných pocitech a domnělých selháních je ale těžší, než se na první pohled zdá.

Naučila jsem se pravdivě nahlížet na své pocity a získala tím nadhled. Beru svůj duchovní vývoj jako cestu. Žádná zkušenost není dobrá ani špatná. Je to zkušenost, kterou jsem si kdysi vybrala a proto ji láskou a vděčností přijímám. Pamatuji si ale jednu důležitou věc. Totiž, že jsem to já, kdo si vlastním nepochopením škodím. Nikdo mě k těmto “opakovaným” lekcím nenutí. To má duše odmítá přijmout a pochopit princip, který se skrývá v dané zkušenosti. A já sama si vlastním nepochopením a vnitřním bojem s nastalou situací stále více a více ubližuji. Ve chvíli, kdy jsem si uvědomila tuto skutečnost, se mi neuvěřitelně ulevilo. Přestala jsem hledat viníky okolo sebe a opustila jsem velmi vysilující část mé cesty, kterou bych nazvala princip boje “se sebou samou!”

Autor: Tina Hartmannová

TINA ENERGY® ZÁRUKA ENERGIE