Princip osobnosti bez popírání sebe a svých potřeb!

Princip osobnosti bez popírání sebe a svých potřeb!


Díl #23 na toto téma

Transformace je pochopení! Stačí dané téma pochopit a pracovat se svým fyzickým tělem!

Princip osobnosti, neboli princip svobodné duše!

Každý z nás jsme jedineční a máme své potřeby. K tomu abychom se svobodně rozhodovali a projevovali vede dlouhá cesta od popření sebe samých a svých potřeb až k naprosté svobodě duše! Tato cesta se nazývá různě! Někdo tvrdí, že je to transformace, jiný, že je to duchovní vývoj a já říkám, že je to cesta k nalezení vlastní duše a zcela svobodného projevu sebe samého! 

V životě jsem prošla všemi extrémy své osobnosti. Od úplných závislostí ve vztahu, až po chvilkovou anarchii a prosazování sebe a své svobody.

V obou krajních bodech jsem došla k pochopení, že jakýkoliv extrém je vybočením z rovnováhy. Dlouhodobě je tato poloha neudržitelná. 

Jakmile jsem přijala sebe a své potřeby, došla jsem k poznání, že jsem zcela svobodná ve svém konání a záleží na mě, kdy, jak a za jakých podmínek se projevím a jak se zachovám. 

Ve vztazích je projevení se mnohem složitější než na osobní úrovni, protože mé chování ovlivní další členy rodiny. Uvědomila jsem si, že jsem sice svobodná, ale je potřebné, abych respektovala nejen své potřeby, ale i potřeby ostatních členů naší rodiny. Tudíž, našla jsem opět rovnováhu!

A stejně tak i naše rodiny se následně zařadí ve společném projevu do kolektivní úrovně bytí.

Hledáme si tedy prostor pro život ve svobodě a svobodném projevu každého z nás ve vzájemném respektu!

Pokud ti nefunguje rodina nebo jsi sám, je to proto, že jsi dostal prostor k rekonstrukci vlastní osobnosti. Tato fáze vývoje se nedá přeskočit. Bez silné osobnosti a tvé pevné pozice se nedá vybudovat žádný trvalý vztah! Abys nalezl harmonii i v životní oblasti, která se týká vztahů a rodiny, je proto potřebné hledat odpovědi a pochopení uvnitř sebe samého. Nezralá osobnost se projevuje závislostmi, nepřijetím sebe, či svého okolí, vytvářením si iluzí o sobě, či o svém životě, hledáním nereálných cest ke své změně, nepřijetím zodpovědnosti za svůj život a neschopností se naladit na svou osobnost ve vztazích, bez potřeby kohokoliv manipulovat a ovládat! Současně ji ovládá strach být tím, kým skutečně je a říkat otevřeně své názory. 

A kudy tedy vede cesta ke spokojenosti a svobodnému projevu? 

Přece tudy, kudy vede cesta ke tvé vlastní duši!

Autorka: Tina Hartmannová


Podpořili jsme tvůj záměr? Ano?

Podpoř i ty náš záměr tvořit i nadále to, co je potřebné!

  • Poskytnutím finančního daru na transparentní účet.
  • Menším podílem z prodeje výrobků a služeb, které nabízíte.
  • Nákupem materiálu potřebného pro výstavbu centra a jeho vybavení.
  • Poskytnutím služeb pro realizaci projektu.
  • Zprostředkováním bezplatného prostoru pro propagaci a šířením povědomí o naší činnosti, aktivitách a cílech našeho spolku.