Princip skutečné změny je nepopulární, ale jako jediný funguje!

Princip skutečné změny je nepopulární, ale jako jediný funguje!


#17 Princip skutečné změny je nepopulární, ale jako jediný funguje!

Rozhlasové povídání s Tínkou a Radkem o všem možném. Hlavně se věnujeme našim zkušenostem, prožitkům v našem vztahu a povídáme o aktuálních energiích, jak je prožíváme my.

Je čas věci měnit! Na naší cestě transformací jsme s manželem pochopili jedno skutečně zásadní téma. A to, že náš život je skutečný a tedy potřebuje hmotné a reálné změny. Ezoterika slibovala změnu! Ale skutek utek´! Žádná zásadní změna se v našem životě nestane, dokud naši energii nenasměrujeme do „hmoty“! Nereálné a neuskutečnitelné sny totiž mizí v dáli.

Zjištění, že kolektivní změna na této planetě je možná, ale je zcela hmotná, nás ani trochu nešokovalo! Abych to krátce shrnula, proces transformace má na individuální úrovni tři části a až teprve pak se dostáváme na úroveň vztahů. Teprve v této fázi procházíme (již společně) jako partneři a rodina změnami, které potřebujeme, abychom byli všichni spokojeni. A až teprve po fázi „rodinné“ nastane fáze změny na kolektivní úrovni! Jiný způsob přeměny systému prostě neexistuje!

Jedině člověk, který je plnohodnotnou a celistvou osobností má dostatek síly na to, aby změnil své vztahy a všechno, co se nachází v jeho okolí. Až tehdy, kdy tyto změny provedou oba partneři jako pár a naučí své děti chovat se stejně, čili naučí své děti chápat, vnímat a používat principy energie (nikoliv ezoteriky), naučí je být stejně silnými osobnostmi a tyto nové vzorce chování a myšlení jejich děti převezmou za své, pak teprve se posuneme do fáze změny na úrovni planetární. Je to dlouhý proces? Ano, to je! Je nepopulární? Ano, to je! A proč? Protože se nikomu nechce kydat hnůj, který jsme si tady všude vytvořili. No „bodejť“ by se nám chtělo, když všichni známí mistři a duchovní učitelé slibují změnu na základě kolektivních meditací! Věřte mi nebo ne, ale tenhle způsob je nejen zcela nefunkční, ale tvoří na planetě naprostý opak toho, co skutečně potřebujeme, neboť funguje na principu chtění, nikoliv na principu duše!

Tak tedy znovu krátké shrnutí. Nejprve je potřebné dojít ke své duši a začít vnímat její potřeby. Poté si utvořit svou osobnost, tedy ego na nových stavebních kamenech. Na principech, jako je respekt k energii, víra, pochopení, přijetí a na rozhodnutí konat v souladu s těmito principy. Teprve pak můžeme věci skutečně měnit a dostat do harmonie sebe i celou svou rodinu. Co nastane po této fázi? O tom bychom v tuto chvíli mohli jen polemizovat a to není v souladu s novými vzorci chování, které říkají, že žijeme v této jedinečné chvíli a právě teď tvoříme to, co nastane!

Pamatujete si, když vám na písku někdo rozšlapal bábovičku? Taky jste neseděli s rukama v klíně a nemeditovali na toto téma! Posbírali jste svou sílu, vyřešili to s útočníkem a postavili si ji znovu a ještě hezčí!

Proč tedy nepostavíme od základů to, co nás omezuje? Protože bychom museli začít u sebe a to se doteď žádnému z nás nechtělo!

My už se na cestu vydali. Nejprve jsme si s Radkem udělali pořádek ve svých osobnostech a teď to učíme naše děti. Naše zkušenosti předáváme na tomto webu. Ti z vás, kteří dospěli ke stejnému pochopení, se mohou inspirovat. Ale inspirace ke skutečné změně nestačí.

Je potřeba vzít do ruky koště a náležitě si ve svém životě uklidit.

 

Autor: Tina Hartmannová

TINA ENERGY® ZÁRUKA ENERGIE

Čisté tělo, čistá duše! Raw Superfoods

Potraviny, které jsou nejzdravější a nejprospěšnější na této planetě. Potraviny, které jsou plné vitamínů a antioxidantů. Potraviny, které nemají žádná “ale”. Potraviny, které zkvalitní a prodlouží váš život. Nejlepší životní investice je vždy do našeho zdraví!